Dan družbenih inovacij #3

V Centru Noordung smo 5. 11.2020 izvedli še tretji spletni dogodek na temo družbenih inovacij.

Povabili smo predstavnico MGRT, ki nam je prestavila predstavitev nove perspektive kohezijskih sredstev za obdobje 2021-2027.

 

V drugem delu je Maja Novak (Global Disruption) izvedla delavnico z akterji ekosistema družbenih inovacij v Sloveniji. Debatirali smo v skupinah o 4 temah in imeli vodje skupin, ki so strokovnjaki na svojih področjih:

Povečati sredstva in poenostaviti preglednost sistema financiranja
Razviti sodelovalno in vključujočo infrastrukturo. Povečati sheme inovativnih oblik financiranja.

Koordinatorka: Franja Gabrovšek Schmidt

Merjenje družbenega učinka
Metodologija merjenja družbenega učinka. Izvajanje meritev družbenega učinka pri financiranju projektov. Sistematizacija merjenja družbenih učinkov kot orodja (za financiranje družbenih inovacij).

Koordinatorka: Anita Hrast

Družbene inovacije v javni upravi
Institucionalizirano povezovanje javnih in zasebnih institucij (akterjev). Mreža ‘ambasadorjev‘ DI v javnih zavodih. Vključiti pristop družbenih

inovacij v delovanje javne uprave.

Koordinator: Borut Osonkar

Podporno okolje in skupni prostori znanja
Razviti inovacijske centre (kompetenčne centre) za krepitev skupnosti DI s coworkingi, inkubatorji, odprtimi laboratoriji, pospeševalniki.

Koordinatorka: Špela Bašar

 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se srečanj udeležili in upamo, da se srečamo tudi v naslednjih mesecih, ko bomo pripravili nove vsebine.