DELAVNICE NA TEMO DRUŽBENIH INOVACIJ

AKADEMIJA DRUŽBENIH INOVACIJ

Center Noordung je z lokalnimi partnerji organiziral Akademijo družbenih inovacij, s katero smo ponudili priložnost za raziskovanje novih rešitev za gospodarske in družbene izzive. Namen predavanj je bil predstaviti ključne dejavnike uspeha pri izvajanju družbenih inovacij, pri čemer smo se zgledovali po konkretnih primerih družbenih inovacij v alpski regiji. Naš cilj je bil opredeliti ustrezne ukrepe za boljšo podporo družbenim inovacijam in formalizirati akcijski načrt. Dogodek je bil organiziran v okviru projekta ASIS in izveden v treh modulih.

MODUL 1 – 9. marec 2021

NOVA VIZIJA INOVACIJ: družbene inovacije
Mag. Zdenka Kovač – primer dobre prakse: Družbeno inoviranje kot ustvarjalno reševanje družbenih problemov
Simona Roškar – delavnica: Večdeležniška komunikacija in kreativnost kot pogoj za družbeno inoviranje v javnem sektorju

 

MODUL 2 – 10. marec 2021

KAKO LAHKO BOLJE PODPRETE RAZVOJ DRUŽBENIH INOVACIJ
Tanja Tamše – Center Noordung: Predstavitev predlogov politik
Lenka Puh: Primer dobre prakse: ETRI skupnost
Maja Novak – GLOBAL DISRUPTION: POLICY LAB – Novi načini oblikovanja politik

 

MODUL 3 – 11. marec 2021

MERJENJE DRUŽBENEGA UČINKA
Anita Hrast – IRDO: Merjenje družbenega učinka
Rajko Antlej – RAZVOJNA AGENCIJA KOZJANSKO: ASIS programska oprema za lažje vrednotenje projektov družbenih inovacij

Dodatna gradiva in več informacij o projektu ASIS so dostopna na: http://socialinnovationstrategy.eu/​​​
Projekt se sofinanciran s strani Interreg Alpine Space, Evropski sklad za regionalni razvoj

 

DAN DRUŽBENIH INOVACIJ – 3 dnevni online dogodek

1. dan – 22. oktober 2020

  • Eko civilizacija – Violeta Bulc (predstavitev in Q&A)
  • Evropski zeleni dogovor – Ladeja Godina Košir (predstavitev in Q&A)
  • Odprta debata z udeleženci

 

2. dan – 29. oktober 2020

  • Slovenska perspektiva družbenih inovacij – dr. Karolina Babič (Združenje CAAP)
  • Odprta debata
  • Participatorni proračun – Matic Primc (Združenje CAAP)
  • Odprta debata
  • Predstavitev prisotnih akterjev družbenih inovacij

 

3. dan – 5. november 2020

  • Kohezijska politika 2021-2027 – Nena Dokuzov (predstavitev in Q&A)
  • Kako lahko doprinesem? – delavnica z Majo Novak za akterje ekosistema družbenih inovacij (Maja Novak (Global Disruption – We4You) je vodila delavnico, kjer smo iskali odgovore za boljšo podporo družbenim inovacijam in poskušali oblikovati predloge politik, ki bi na lokalni ravni bolje podpirali in spodbujali oblikovanje družbenih inovacij. Rezultat delavnice so bili tudi komentarji sodelujočih o trenutnih izzivih ekosistema družbenih inovacij in podajanje predlogov politik v podporo družbenim inovacijam in ekosistema socialne ekonomije.)

 

INTERVJU S STROKOVNJAKI (projekt ASIS)

Splošna metodologija za razvoj/izboljšanje javnih politik, ki temelji na pristopu »od spodaj navzgor«.
Intervju je praviloma kvalitativna raziskovalna tehnika, ki vključuje postavljanje odprtih vprašanj za pogovor z anketiranci in zbiranje pridobljenih podatkov o temi. V naši metodologiji jo uporabljamo za vključitev in perspektivo strokovnjakov za politike. V spodnjem videu si lahko podrobneje ogledate, kako lokalni ravnatelj srednje šole razvija, preizkuša in izvaja politike družbenih inovacij.
Video je delno posnet v angleškem in delno v slovenskem jeziku.

 

KAKO Z DRUŽBENIMI INOVACIJAMI SPODBUDITI SISTEMSKE SPREMEMBE? (projekt ASIS)

Povzetek dogodka in delavnice s ciljnimi skupinami, ki je potekala v Vitanju 22. 10. 2019.

Skip to content