EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2021 V VITANJU

Aktivnosti ETM 2021 se izvajajo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in so financirane s strani Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za infrastrukturo, v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe.

Začetek aktivnosti: 16.8.2021

Konec aktivnosti: 24.9.2021

Trajanje aktivnosti: 40 dni.

A) SPODBUJANJE AKTINVE MOBILNOSTI STAREJŠIH OBČANOV

V okviru aktivnosti ETM 2021 se namerava s trajno ureditvijo, t.j. postavitvijo klopi na poti za spodbujanje vsakodnevne hoje ter z električnimi kolesi za spodbujanje kolesarjenja, dodatno spodbuditi aktivno mobilnost starejših občanov, kar se bo doseglo z njihovo aktivno vključenostjo že v času priprav na dogajanje. S starejšimi občani se bo skupaj preverilo, katera pot je zanje najbolj primerna in varna, poiskalo se bo ustrezne lokacije za postavitev poti ter se dogovorili glede želenih vsebin in prihodnjih ureditev, ki bodo prispevale k večji osveščenosti. V tednu ETM 2021 se bo izvedlo  tudi delavnice za starejše s ciljem privabiti jih v čim večjem številu.

Vključenost lokalnih deležnikov: v pripravo in izvedbo bodo aktivno vključeni poleg Občine Vitanje še Center Noordung, Društvo upokojencev, Turistično društvo, Krajevna organizacija Rdečega križa Vitanje, Zdravstvena postaja Vitanje, Turnosmučarski klub LiMa.

Lokacija izvajanja: center Vitanja.

Faze/koraki aktivnosti: 

16.8.2021 – 5.9.2021 – Dogovor glede konkretne vsebine in izvedbe posamezne delavnice, priprava programa in gradiva, določitvi lokacij ter postavitev klopi.

6.9.2021 – 15.9.2021 – Priprava informacij za objavo v medijih.

17.9.2021 – Predstavitev nordijske hoje, informiranje in osveščanje o prednostih hoje ter voden sprehod po urejeni poti, kjer so postavljene tudi klopi.

21.9.2021 – Delavnica na temo varnih poti v občini, v sodelovanju z Zdravstveno postajo Vitanje osveščanje o pomenu aktivne mobilnosti in koristih za zdravo starost, spodbujanje k redni telesni dejavnosti, test hoje in voden sprehod.

22.9.2021 – Delavnica na temo alternativnih oblik mobilnosti v sodelovanju s Krajevno organizacijo Rdečega križa Vitanje, predstavitev lokalnih ukrepov, možnosti ter povabilo k aktivnejši vključitvi oz. preveritev interesa za zagotavljanje skupnih prevozov ali prevozov na klic za starejše.

22.9.2021 – Pred/v Centru Noordung delavnica na temo trajnostne mobilnosti, predstavitev alternativnih oblik mobilnosti, seznanitev z uporabo nabavljenih električnih koles, ki bosta namenjeni brezplačni uporabi starejšim občanom z namenom spodbujanja kolesarjenja, testne vožnje.

23.9.2021 – 24.9.2021 – evalvacija izvedbe.

    


B) PEŠBUS

OŠ Vitanje že 4. leto aktivno izvaja pešbus, ki je med učenci zelo dobro sprejet, trajno je vzpostavljenih in označenih 5 poti, kar je razvidno iz trajno postavljene table, ki je postavljena pred OŠ Vitanje. Aktivnost pešbus poteka večkrat letno/dlje časa, zato bo šola le to izvajala tudi v letu 2021.

Za uspešno in varno izvedbo ter učinkovito promocijo peš busa je potrebno izvesti pripravljalne aktivnosti, v katere bodo aktivno vključeni učitelji, učenci, starši, lokalna društva, predstavniki ZŠAM in drugi zainteresirani, ki lahko pripomorejo k čim bolj kvalitetni izvedbi ter s tem prispevajo k boljši osveščenosti in promociji trajnostne mobilnosti ter spodbudijo spremembo načina razmišljanja in potovalnih navad.

Lokacija izvajanja: označene in varne šolske poti: Stenica – Vitanje; Fužine – Vitanje;  Paka – Vitanje; Ljubnica – Vitanje; Brezen – Vitanje.

Faze/koraki aktivnosti pri spodbujanju:

16.8.2021 – 5.9.2021 – Izvedba pripravljalnih aktivnosti, pregled in preverba poti, označitev poti ter postaj, priprava načrtov poti in voznih redov,..

6.9.2021 – 15.9.2021 – Piprava informacij za objavo v medijih.

16.9.2021 – Izvedba pešbusa, seznanitev vrtčevskih otrok z igro Beli zajček in izvedba peš izleta.

17.9.2021 – Izvedba pešbusa,

20.9.2021 – Izvedba pešbusa.

21.9.2021 – Izvedba pešbusa.

22.9.2021 – Izvedba pešbusa, peš izleta, podelitev promocijskih daril otrokom.

23.9.2021 – 24.9.2021 – Evalvacija izvedbe.

 

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Zaključni dogodek ETM Vitanje 2021

22.9.2021

Kot strokovna gosta smo medse povabili direktorja razvoja in inovacij AMZS, Janeza Križana in doc. dr. Uroša Kramarja (Fakulteta za logistiko, UM).

Janez Križan je govoril o novih nacinih mobilnosti, ki jih bodo implementirali po vsej Sloveniji – multimodalna mobilnost.

Doc. dr. Uros Kramar iz Fakultete za logistiko v Mariboru pa se ukvarja z novimi modeli sodelovanja na podrocja strateskih resitev trajnostnih mobilnosti urbanih obmocij.

Predavanja gostov so na voljo za ogled na TEJ POVEZAVI.

V nadaljevanju so lokalni odločevalci stopili v dialog z obema gostoma in razvnela se je debata o lokalnih izzivih trajnostne mobilnosti in o soodločanju glede rešitev.

Prav tako smo organizirali testno vožnjo in predstavitev varne uporabe e-koles. Predstavniki podjetja Griffin iz Celja so se prijazno odzvali našemu povabilu. E-kolesa smo testirali kar v naši večnamenski dvorani.

   

#sptm

Novice "Projekt SEED"

Managing Social Innovation: from past challenges to future opportunities

Author: tanja

September, 20th – from 12.30 to 02.00 p.m. It is widely recognised that SI can contribute to the generation of a positive impact on communities and society as a whole. However, the challenges...

Sunday August 29th – changed opening ours

Author: tanja

Dear visitor,   due to a closed event on Sunday 29.8. 2021 Center Noordung is open from 11 a.m., and the first guided tour (in Slovene language) will take place at 12.00 noon. Thanks for...

Card image cap

OPEN AGAIN ON MAY 2ND

Author: tanja

IMPORTANT NOTICE Dear visitors, In line with the easing of measures, we are excited to announce that on Saturday, May 2nd we are opening our doors again. The schedule for the coming days is as...

Card image cap

CENTER NOORDUNG CLOSED UNTIL FURTHER NOTICE DUE TO COVID-19

Author: tanja

Dear visitors, We would like to inform you that in terms of responsible behavior against the spread of the virus, we are informing citizens and other visitors that it will not be possible to view the...

Card image cap

Ukrain high visit

Author: tanja

Today, we hosted representatives of the Embassy of Ukraine (Mr. Andrii Borodenkov) and the Forum of Slavic Cultures (Ms. Andreja Rihter). The High Representatives were also received by the Mayor of...

Card image cap

Katrinas made music in space

Author: tanja

On Saturday, February 15th we hosted Katrinas, Andreja Cepuš and Tjaša Cepuš at Center Noordung. The almost full hall took us on a journey into the universe of love. The story, voice / songs,...

Aktualni dogodki

Opening Hours in 2023

Our opening hours in 2023 will remain the same as last year. Guided tours in slovenian language will be offered from Thursday to Sunday between 1 October and 30 April, while during the summer (1 May...

Managing Social Innovation: from past challenges to future opportunities

September, 20th – from 12.30 to 02.00 p.m. It is widely recognised that SI can contribute to the generation of a positive impact on communities and society as a whole. However, the challenges...

Sunday August 29th – changed opening ours

Dear visitor,   due to a closed event on Sunday 29.8. 2021 Center Noordung is open from 11 a.m., and the first guided tour (in Slovene language) will take place at 12.00 noon. Thanks for...