Projekt SEED

Seed – Social innovation ecosystem development (seedeuproject.eu)

Naziv operacije

Oblikovanje kompetenčnih centrov za družbene inovacije

Namen projekta

Sodelujemo v enem od 6 konzorcijev v Evropi, ki so prejeli sredstva za oblikovanje kompetenčnih centrov za družbene inovacije s strani Evropske Komisije v sklopu programa Evropski socialni sklad (ESF) in Evropski program za zaposlovanje in družbene inovacije (RSF+). Smo največji konzorcij, katerega sestavlja 15  partnerjev iz 4 držav: Italije, Grčije, Romunije in Slovenije.

Trajanje projekta: 17.5.2021 do 16.5.2023

 

Glavni cilji projekta

SEED spodbuja in podpira ustanovitev štirih kompetenčnih centrov za  družbene inovacije – po enega v Italiji, Grčiji, Romuniji in Sloveniji, kjer raziskovalci, strokovnjaki, oblikovalci politik in javni uslužbenci skupaj ustvarjamo javno in odprto infrastrukturo. Nudili bomo podporo pri vključevanju družbenih inovacij v nacionalne inovacijske ekosisteme z razvojem učinkovitih smernic, izvajanjem izobraževanj, delavnic, dogodkov in drugih aktivnosti.

 

Obdobje izvajanja aktivnosti: maj 2021 do april 2023.

Načrtovani kazalniki in rezultati:

Za doseganje teh ciljev bomo pri projektu SEED ob upoštevanju prednostnih potreb nacionalnih organov upravljanja ESS vključevali akterje družbenih inovacij s 4 prednostnimi nalogami:

 • podpora ESS pri nagovarjanju družbenih inovacij kot gonilni sili za inovacije v javnem sektorju (Italija);
 • podpora ESS pri spodbujanju družbenih inovacij na področju digitalizacije (Slovenija);
 • podpora ESS pri prepoznavanju, ponovnem povezovanju in institucionalizaciji družbenih inovacij (Grčija);
 • podpirati ESS pri uporabi družbenih inovacij za razvoj lokalnih skupnosti (Romunija).

 

Koncept projekta je opredeljen tako, da omogoča izvajanje nadnacionalnih mehanizmov sodelovanja in temelji na dveh glavnih stebrih:

 • ustreznost nacionalnih prednostnih nalog za vse države konzorcija;
 • dopolnjevanje strokovnega znanja projektnih partnerjev glede na nacionalne prednostne naloge; projekt SEED bo omogočil izvajanje mešanih delovnih skupin (nacionalni in nadnacionalni strokovnjaki, zainteresirane strani, in pristojni organi) za oblikovanje kompetenčnih centrov.

 

Prijavitelj:

 • Občina Torino, Italija

Partnerji:           

 • EURICSE, Trento, Italija
 • Fondazione Italia Sociale, Italija
 • Polytechnic University of Torino, Italija
 • University of Bologna, Italija
 • Polytechnic University of Milano, Italija
 • Fondazione Giaocomo Brodolini, Italija
 • Fonduru Structurale, Romunija
 • General directorate of Labour Relations of the Ministry of Labour and Social Affairs, Grčija
 • Science for YOY NPC, Grčija
 • Kollektiva MAKE, Grčija
 • An.Ka Consortium, Grčija
 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenija
 • Hashnet d.o.o., Slovenija
 • Sončna zadruga, Slovenija
 • Center Noordung, Slovenija

 

Projekt je podprt s strani Evropske Komisije v sklopu programa Evropski socialni sklad (ESF) in Evropski program za zaposlovanje in družbene inovacije (RSF+).

Vse nadaljnje informacije so dostopne na: http://ec.europa.eu/social/easi and http://ec.europa.eu/esf

Aktivnosti projekta

1 – RAZISKOVANJE EKOSISTEMOV:

Štiri države partnerice raziskujemo trenutno stanje ekosistema družbenih inovacij in zbiramo dobre prakse v svojih lokalnih okoljih. Pri tem delujemo v dveh stopnjah in sicer:

 1. zbiranje dobrih praks, ki so plod dela civilne družbe, NVOjev, društev, (socialnih) podjetij in posameznikov) ter
 2. iniciative in projekti, ki jih podpirajo in financirajo državne (in javne) službe na vseh ravneh (lokalni, regionalni, nacionalni).

Če želite sodelovati in vašo družbeno inovacijo deliti z nami, izpolnite TA vprašalnik.

Da reaktiviramo in dalje gradimo skupnost družbenih inovacij v Sloveniji bomo mesečno izdajali novičnik, na katerega se lahko naročite TUKAJ. Prav tako nam lahko pišete in svoje izkušnje, znanja, projekte, novice delite z nami:

druzbene.inovacije@center-noordung.si.

 

2 – OBLIKOVANJE KOMPETENČNIH CENTROV:

Oblikovanje organizacijskega modela in strukture ter glavnih dejavnosti kompetenčnih centrov v vsaki od štirih držav na podlagi posebnosti nacionalnih kontekstov, potreb in vrzeli ter pilotno izvajanje treh projektov družbenih inovacij za operacionalizacijo kompetenčnih centrov s preskušanjem orodij in metodologij SEED za izvajanje družbenih inovacij kot kompleksnega procesa sooblikovanja in soustvarjanja. Kompetenčni center v vsaki državi bo deloval kot referenčna točka za ekosistem družbenih inovacij in ga bodo priznale ključne zainteresirane strani v državi (npr. oblikovalci politik in nosilci upravljanja ESS, družbeni inovatorji, akademska sfera, socialne in gospodarske organizacije), potrdil pa ga bo tudi pristojni nacionalni koordinacijski organ ESS.

 • oblikovanje kompetenčnih centrov v državah članicah konzorcija (Grčija, Italija, Romunija in Slovenija) glede na nacionalne prioritete
 • izvedba 3 pilotnih projektov (Grčija, Italija in Slovenija)
 • oblikovanje in izvedba SEED metodologij in izobraževanj

3 – IZGRADNJA KOMPETENC ZA VEČJE VKLJUČEVANJE DRUŽBENIH INOVACIJ:

Podpirati nacionalne organe ESS pri razvoju kompetenc za podporo oblikovanju socialnih inovacij v njihovih državah kot temeljnega sredstva za trajnostno rast in jih podpirati pri vključevanju družbenih inovacij v nacionalne inovacijske ekosisteme z razvojem učinkovitih smernic za promotorje in zainteresirane strani za njihovo sodelovanje ter splošno podporo za krepitev kompetenc.

 • izvajanje in zagotavljanje krepitve kompetenc  za družbene inovacije pri reševanju medsektorskih učnih potreb nacionalnih vodstvenih organov;
 • izvajanje krepitve kompetenc za različne javnosti in večnivojske vladne prejemnike, kot so na primer občina, regija in podporne institucije, za katere pričakujemo, da bodo imeli ključno vlogo v prihodnjih sodelovanjih pri izvajanju praks družbenih inovacij v naši državi;
 • razviti širšo mrežo deležnikov, ki bodo podpirali kompetenčne centre družbenih inovacij pri izvajanju programa kompetenc SEED in širše.

4 – PRIPRAVA NAČRTOV ZA OBLIKOVANJE PODPORNEGA OKOLJA ZA DRUŽBENE INOVACIJE:

Cilji:

 • razviti program za družbene inovacije, ki se bo izvajal skupaj z nacionalnimi upravnimi pooblastili za vključitev družbenih inovacij v inovacijske strategije za vsako državo;
 • razviti načrt razširjanja in ga izvajati za ozaveščanje o družbenih inovacijah, zlasti pri širši javnosti, kot so podjetniki in državljani;
 • pripraviti sklop priporočil za vsako državo, z namenom da se odpravijo nekatere nacionalne ovire, ki preprečujejo popoln izkoristek potenciala družbenih inovacij.

 

Za več informacij in povezovanje nas kontaktirajte na:

druzbene.inovacije@center-noordung.si

Seed – Social innovation ecosystem development (seedeuproject.eu).

 

 

Tekoče aktivnosti

1 – RAZISKOVANJE EKOSISTEMOV:

V sklopu projekta SEED (Social Innovation Ecosystem Development – Oblikovanje ekosistema družbenih inovacij) smo zaključili delovni paket 1, katerega vodilni partner smo bili. Glavna aktivnost je bila zbiranje informacij o stanju ekosistema družbenih inovacij v 4 državah partnericah, t.j. Grčiji, Italiji, Romuniji in Sloveniji. Partnerji smo v prvi fazi zbrali podatke iniciativ, ki jih ustvarjajo deležniki kot so socialni podjetniki, zadruge, nevladne organizacije in posamezniki – vsi z namenom ustvarjati pozitiven družbeni učinek v svojih lokalnih okoljih. V nadaljevanju pa smo pogledali tudi kateri projekti se izvajajo s strani ministrstev, občin in regionalnih agencij, univerz in raziskovalnih inštitutov. Podatke smo zbrali v poročilu stanja vsake izmed držav konzorcija. Dokument, ki je največjega pomena in ga bomo poslali tudi na Evropsko komisijo pa je primerjalna analiza stanja štirih partnerskih držav (izšel marca 2022). Za več informacij vas vabimo k pregledu spletne strani in dokumenta:

Seed – Social innovation ecosystem development (seedeuproject.eu)

Slovenia T1.3 

D1.1_COMPARATIVE REPORT PARTICIPATING COUNTRIES 

 

2 – OBLIKOVANJE KOMPETENČNIH CENTROV

4. aprila 2022 se je izvedla prva delavnica nacionalnega ekosistema za družbene inovacije, kjer smo partnerji projekta in deležniki ekosistema skupaj preučili možnosti in postavili temelje nacionalnega kompetenčnega centra za družbene inovacije. Pričeli smo graditi tudi pilotni projekt, ki je v primeru Slovenije ‘Digitalni kompetenčni center za družbene inovacije’.

 

3 – RAZVOJ KOMPETENC ZA INTENZIVNEHJŠE VKLJUČEVANJE DRUŽBENIH INOVACIJ

V sklopu projekta SEED, katerega cilj je zasnovati kompetenčni center za družbene inovacije, bomo Slovenski partnerji pod vodstvom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo vzpostavili nadgrajeno različico laboratorija za družbene inovacije za namen izmenjave znanja in ustvarjanja priložnosti za sodelovanje med podjetji, izobraževalnimi institucijami in javnim sektorjem. V sklopu aktivnosti bodo akterji lokalnega ekosistema lahko okrepili digitalne spretnosti, kreativnost in sposobnost skupnega reševanja družbenih izzivov.

Projekt vključuje oblikovanje in izvajanje programa krepitve znanja in kompetenc za vključevanje družbenih inovacij v vsaki državi konzorcija.

Program bo vključeval akterje družbenih inovacij in jih podpiral pri spodbujanju in izvajanju intervencij na področju družbenih inovacij, vključno z boljšo in učinkovitejšo uporabo sredstev ESS. Podprl naj bi oblikovalce politik, zlasti organe upravljanja ESS in druge javne institucije pri oblikovanju politik za spodbujanje in vključevanje družbenih inovacij. Vsem partnerjem in ključnim akterjem bo na voljo za podporo pri uporabi SEED orodij za skupno učenje in izmenjavo praks.

Ob nacionalnih delavnicah in srečanjih, ki jih bomo v Sloveniji izvajali na štirih lokacijah v živo, se bo na ravni projekta izvajal tudi spletni mednarodni program v angleškem jeziku, ki bo omogočal sodelovanje vseh partnerjev in zainteresiranih akterjev. Program bo zajemal nekatere ključne teme, povezane z družbenimi inovacijami, predstavil bo dobre prakse in orodja, ki lahko podprejo oblikovanje, izvajanje in razširjanje dobrih praks, projektov in rešitev, ki spreminjajo družbo na bolje.

Več o mednarodnih delavnicah: Capacity building – Seed (seedeuproject.eu)

Slovenski partnerji SEED konzorcija bomo organizirali štiri srečanja za krepitev kompetenc na štirih različnih lokacijah po Sloveniji, da bi dosegla najpomembnejše ciljne skupine in deležnike. Vsako srečanje bo trajalo tri do štiri ure. Izbrane lokacije so regionalna središča, coworking prostori ali podjetniški inkubatorji.

Glavni cilji nacionalnega programa za krepitev kompetenc:

– razširiti znanje in ozaveščenost o družbenih inovacijah v Sloveniji

– razširiti orodja in vsebine projekta SEED

– predstaviti in pridobiti komentarje in predloge o izvajanju pilotnega projekta (Digital SI lab)

– vključiti nacionalne deležnike k prispevanju vsebin in izgradnji slovenskega kompetenčnega centra za družbene inovacije

Na štirih srečanjih želimo razširiti ideje in rezultate projekta ter predstaviti zamisli nacionalnega pilota. Naš cilj je, da bi to priložnost izkoristili za začetek pridobivanja idej in povratnih informacij o zasnovi ideje kompetenčnega centra. S strani nacionalnih akterjev želimo prejeti povratne informacije o potrebah in pričakovanjih, ciljih in vizijah deležnikov, ki oblikujejo ekosistem socialne ekonomije in družbenih inovacij v Sloveniji.

 1. VITANJE – Center Noordung, 29.11.2022, 10h do 14h
 2. KRANJ – Kovačnica Kranj, 14.12.2022, 10h do 14h
 3. KOPER – Rotunda, 25.1.2023, 10h do 14h
 4. LJUBLJANA – Impact Hub, 28.2.2023, 10h do 14h

 

Vabljeni vsi, ki:

 • Želite sooblikovati kompetenčni center za družbene inovacije v Sloveniji
 • Že soustvarjate ekosistem družbenih inovacij in socialnega podjetništva v Sloveniji oz. ga želite soustvarjati
 • Želite predstaviti svojo družbeno inovacijo, socialno podjetje, produkt ali rešitev, ki ustvarja družbeni učinek
 • Izobražujete na temo družbenih inovacij in socialnega podjetništva
 • Želite svoje izobraževalne programe predstaviti in jih dodati na platformo (ki bo del kompetenčnega centra, ki bo omogočala certificiranje)
 • Želite spoznati akterje ekosistema družbenih inovacij in socialnega podjetništva
 • Iščete podporno okolje in sebi podobno misleče

Prijave sprejemamo TUKAJ.

Projekt je podprt s strani Evropske Komisije v sklopu programa Evropski socialni sklad (ESF) in Evropski program za zaposlovanje in družbene inovacije (RSF+).

Vse dodatne informacije so dostopne na: http://ec.europa.eu/social/easi and http://ec.europa.eu/esf

 

IZVEDENI DOGODKI:

 

1. Vitanje, 29.11.2022

V večnamenski dvorani Centra Noordung smo pripravili predstavitev projekta SEED in dobrih praks vzhodnega dela Slovenije. Pridružili so se nam:

Inštitut IRDO (mag. Anita Hrast): IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti

Fundacija Prizma (Mateja Karničnik): Fundacija PRIZMA – Fundacija PRIZMA (fundacija-prizma.si)

Zavod Vozim (David Razboršek in Barbara Kos): Zavod Vozim

Predstavniki projekta Social B (Rajko Antlej – Razvojna agencija Kozjansko in prof. dr. Irma Potočnik Slavič – Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani): Homepage – SocialB (socialb-erasmus.eu)

Zavod Uvid: https://zavod-uvid.eu/

Zavod 4Lune – Čarobni Sij in Jaz: https://www.carobnisij.si

Povezava do galerije slik: TUKAJ

in prezentacij: TUKAJ

Video dogodka: prvi in drugi.

2. Kranj, 14.12.2022

V novih prostorih Kovačnice Kranj smo se počutili enkratno. Vodja Kovačnice Nives Justin in predstavniki Razvojne agencije Gorenjske so bili zelo prijetni gostitelji, predstavili pa so nam tudi lokalni ekosistem in aktualne projekte:

Projekt Optifarm – Eva Štravs Podlogar (Razvojna agencija Zgornje Gorenjske) in Leon Terseglav (Optifarm d.o.o.): Povezujemo kratke prehrambene verige | Optifarm

Razvojna agencija Gorenjske (Franja Gabrovšek Schmidt): BSC – Regionalna razvojna agencija Gorenjske (bsc-kranj.si)

Sklad 2740 (Primož Šporar): Fund2740 – High Impact Foundation

Aurora Coworking Network (Manca Dežman): ACN Aurora Coworking Network Združenje Coworkingov Aurora

SozialMarie Prize for Social Innovation (Aaron Herman): SozialMarie

Povezava do galerije slik: TUKAJ

in prezentacij: TUKAJ

3. Koper, 25.1.2023

Dogodek ob bali nam je bil še posebno pri srcu. Sredi zime smo se greli na soncu in zato je druženje v Središču Rotunda v Kopru imelo še večji povezovalni učinek. Poleg predstavitev projekta in dobrih praks, smo organizirali tudi okroglo mizo na temo ENERGETSKIH SKUPNOSTI.

Središče Rotunda Koper (dr. Bojan Mevlja): Središče Rotunda (sredisce-rotunda.si)

Kulturno umetniško društvo PiNA (Borut Jerman in Kaja Cunk): PiNA – Kulturno Izobraževalno Društvo

Inkubator Sežana (Dorijan Maršič): Inkubator Sežana

Podjetniški tabor (Nejc Konjevič): Podjetniški tabor za osnovnošolce (podjetniskitabor.si)

Okroglo miza na temo ENERGETSKIH SKUPNOSTI je vodil Tomaž Zver (Sončna zadruga), njegovi gostje pa so bili: Darka Jezeršek Žerjal (Mestna občina Koper), Rajko Leban (GOLEA), mag. Anita Hrast (Inštitut IRDO) in dr. Bojan Mevlja (Središče Rotunda). VIDEO

Povezava do galerije slik: TUKAJ

in prezentacij: TUKAJ

 

4. Ljubljana, 28.2.2023

Zaključujemo v Ljubljani, kjer nas je gostila ekipa Impact Hub. V dogodek nas je uvedel državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, dr. Jernej Štromajer, ki nam je predstavil strateške usmeritve za področju socialne ekonomije in družbenih inovacij. V nadaljevanju smo organizirali 2 panela izjemnih predstavnikov ekosistema družbenih inovacij.

Prvi panel, katerega je vodila mag. Nena Dokuzov, je predstavljal pomen komplementarnosti podpornih organizacij za spodbujanje družbenih inovacij – sodelovali pa so Jan Peloza (Impact Hub Ljubljana), Karolina Kosjek (DIH Slovenija), Maša Jazbec (Katapult) in Bart Stegeman (Climate KIC).

Drugi panel je vodil Tadej Slapnik, diskusija pa je potekala na temo inovativnih podjetij in kako le-ta v svojih poslovnih modelih naslavljajo družbene inovacije. Svoje poglede so prispevali Maja Brelih Lotrič (Lotrič Meroslovje), Robert Sraka (Big Bang), Jošt Štrukelj (Suncontract) in Matej Feguš (Donar).

Predstavljene ideje, predlogi in ukrepi ter bogat ekosistem akterjev družbenih inovacij v Sloveniji, nas je prepričal, da smo na pravi poti in da je ustanovitev kompetenčnega centra za družbene inovacije v Sloveniji še korak bliže.

 

ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA SEED, ATENE (3. – 5.4.2023)

Na zaključni konferenci projekta SEED v Atenah, z naslovom “Od semena do prihodnosti” (From SEED to the FUTURE), ki je bila posvečena razvoju ekosistema družbenih inovacij, so partnerji projekta SEED predstavili nacionalne kompetenčne centre v nastajanju v Sloveniji, Italiji, Grčiji in Romuniji.

Konferenco je odprl minister za delo in socialne zadeve Kostis Hatzidakis, nato pa je sledila razprava o razvoju okvira družbenih inovacij na evropski ravni, ki jo je vodil Dimitris Panopoulos, skupaj z zanimivimi panelisti: Eleni Gioti, generalna sekretarka na grškem ministrstvu za delo in socialne zadeve, Asta Jurgute, vodja evropskega kompetenčnega centra za družbene inovacije, Niki Dandolou, sekretarka za programe ESS, Oikonomou Rania, vodja EYSEKT – organa za koordinacijo ukrepov ESS, in Konstantinos Agrapidas, sekretar na ministrstvu za delo in socialne zadeve.

Organizatorji so kot ‘keynote’ govornika povabili navdihujočega profesorja Ezio Manzini (MIP Politecnico di Milano), ki je svoj govor naslovil ” SOCIAL INNOVATION IN ITS MATURITY”. Nekaj besed profesorja Mazinija:
‘Institutions can play a crucial role in supporting social innovation by creating frameworks and providing resources for its development. On the other hand, social innovation can also benefit institutions and society by generating prototypes of sustainable ways of being and doing, and by promoting collaboration, care, and proximity among people.’ (in še veliko več)

Sledil je panel, ki ga je moderiral @Symeon Gkoudrololos, vsebino pa so prispevali Fabrizio Barbiero, vodja projekta SEED iz Italije, mesto Torino, Raluca Prelucă, partnerka in višja svetovalka na fonduri-structurale.ro iz Romunije, Nena Dokuzov, predstavnica Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport iz Slovenije in Dimitris Panopoulos (predstavnik grškega nacionalnega konzorcija). Vsak od njih je predstavil dejavnosti, povezane z vzpostavljanjem nacionalnih kompetenčnih centrov za družbene inovacije v svoji državi.

Zelo smo veseli prispevkov in obiska predstavnikov konzorcijev, ki so v tem času delovali v drugih državah Evrope. Zadnji panel je bil posvečen prav njim, vodila ga je Amalia Zepou (KOLEKTIVA), sodelovali pa so Andri Kyriacou (FUSE), Joerg Mirlt (SiPlus), Norbert Kunz (ESIA) in Caroline Meyers (PEnCIL).

Dan po konferenci smo se srečali s partnerji projekta SEED in se dogovorili o zaključkih projekta ter možnostih nadaljnjega sodelovanja. Verjamemo, da smo s tem projektom posejali seme, ki bo z nadaljnjimi aktivnostmi zraslo v močno drevo.

Slovenski partnerji Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (Nena Dokuzov), HashNET (Tadej Slapnik), Sončna zadruga (Tomaž Zver) in Center Noordung (Tanja Tamse) se zahvaljujemo vsem SEED partnerjem (novim prijateljem) iz Italije, Grčije in Romunije.

 

ZAKLJUČNI DOGODEK PROJEKTA SEED V TEHNOLOŠKEM PARKU LJUBLJANA (4. maj 2023)

PROGRAM:
10:00  – 10:10 Uvodni nagovori
10.10 – 10.30 Predstavitev osnutka Strategije razvoja socialne ekonomije v Republiki Sloveniji do leta 2030, ki jo je pripravil Svet za socialno ekonomijo Republike Slovenije – dr. Jernej Štomajer, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
10:30 – 10:45 Predstavitev Digitalnega laboratorija za družbene inovacije DiSI-Lab in Nacionalnega kompetenčnega centra za družbene inovacije Republike – Nena Dokuzov, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport; Tadej Slapnik, Hashnet

10.45 – 10.50 Predstavitev projektov: ASIS – Alpska strategija družbenih inovacij in Consolid8, ki povezuje ekosisteme klasičnih podjetij in podjetij socialne ekonomije – Tanja Tamse, Center Noordung

10.50 – 11.30 Okrogla miza: Web3 za družbene inovacije

Nena Dokuzov, MGTŠ – projekt Trace4EU
Alen Lipuš, PhD, PRO-BIT programska oprema d.o.o. – Web3 platforma Work&Skill
Tadej Slapnik, Vice Chair World Metaverse Council – MetaCOP28 Metaverse for COP28
Moderator: Aleš Pevc, Tehnološki park Ljubljana

11:30 – 11:45 Predstavitev aktivnosti Catalyst 2030
Tadej Slapnik, Chairman Catalyst 2030 Slovenian Chapter and Urban Luka Jurc Blagovič, Secretariat of the Catalyst 2023 Movement

DiSI Lab SLOVENIA – DIGITAL SOCIAL INNOVATION LAB SLOVENIA (disi-lab.si)

Plani za prihodnost: SSICC progress report – state of play and furure perspectives

Dokumenti pripravljeni v sklopu projekta SEED: SEED deliverables – Seed (seedeuproject.eu)

Novice "Projekt SEED"

Managing Social Innovation: from past challenges to future opportunities

Author: tanja

September, 20th – from 12.30 to 02.00 p.m. It is widely recognised that SI can contribute to the generation of a positive impact on communities and society as a whole. However, the challenges...

Sunday August 29th – changed opening ours

Author: tanja

Dear visitor,   due to a closed event on Sunday 29.8. 2021 Center Noordung is open from 11 a.m., and the first guided tour (in Slovene language) will take place at 12.00 noon. Thanks for...

Card image cap

OPEN AGAIN ON MAY 2ND

Author: tanja

IMPORTANT NOTICE Dear visitors, In line with the easing of measures, we are excited to announce that on Saturday, May 2nd we are opening our doors again. The schedule for the coming days is as...

Card image cap

CENTER NOORDUNG CLOSED UNTIL FURTHER NOTICE DUE TO COVID-19

Author: tanja

Dear visitors, We would like to inform you that in terms of responsible behavior against the spread of the virus, we are informing citizens and other visitors that it will not be possible to view the...

Card image cap

Ukrain high visit

Author: tanja

Today, we hosted representatives of the Embassy of Ukraine (Mr. Andrii Borodenkov) and the Forum of Slavic Cultures (Ms. Andreja Rihter). The High Representatives were also received by the Mayor of...

Card image cap

Katrinas made music in space

Author: tanja

On Saturday, February 15th we hosted Katrinas, Andreja Cepuš and Tjaša Cepuš at Center Noordung. The almost full hall took us on a journey into the universe of love. The story, voice / songs,...

Aktualni dogodki

Opening Hours in 2023

Our opening hours in 2023 will remain the same as last year. Guided tours in slovenian language will be offered from Thursday to Sunday between 1 October and 30 April, while during the summer (1 May...

Managing Social Innovation: from past challenges to future opportunities

September, 20th – from 12.30 to 02.00 p.m. It is widely recognised that SI can contribute to the generation of a positive impact on communities and society as a whole. However, the challenges...

Sunday August 29th – changed opening ours

Dear visitor,   due to a closed event on Sunday 29.8. 2021 Center Noordung is open from 11 a.m., and the first guided tour (in Slovene language) will take place at 12.00 noon. Thanks for...

Skip to content