Noordung forum: Gradimo evropsko blockchain infrastrukturo

Vabimo vas na Noordung Forum: Gradimo evropsko Blockchain infrastrukturo, ki bo 23 aprila 2019, s pričetkom ob 10. uri v Noordung centru, Na vasi 18, 3205 Vitanje. Forum bo potekal v organizaciji Noordung Huba in Tolar HashNeta, v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Noordung centrum in partnerskimi organizacijami.

Evropska komisija je v okviru Evropskega Blockchain partnerstva pričela spodbujati sodelovanje med državami članicami pri oblikovanju evropske infrastrukture za storitve na blockchainu, da bi na tak način omogočila podporo izvajanju čezmejnih javnih digitalnih storitev in hkrati zagotovila interoperabilnost pri njihovem izvajanju. Razvoj evropske infrastrukture za izvajanje storitev na blockchainu je eden od pilotnih projektov, ki jih je evropska komisija identificirala kot ključne projekte na blockchainu, ostali projekti so diplome na blockchainu, digitalna identiteta na blockchainu in sledljivi zapisi za evidence plačila
DDV na blockchainu, pomemben pa je tudi pilotni projekt, ki ga razvija Evropsko računsko sodišče in bo omogočil zagotavljanje sledljivosti izdanih računov za evidence javnih proračunskih izdatkov na blockchainu.

Z Noordung forumom želimo spodbuditi dialog in sodelovanje pri oblikovanju prihodnje evropske blockchain infrastrukture med predstavniki ekosistema, in sicer podjetij iz držav članic EU, podpornega okolja in vlad držav članic.

Cilji foruma:
• Omogočiti ustrezno okolje za medsebojno učenje, kjer lahko oblikovalci politik iz različnih držav
izmenjajo znanje, izkušnje in reštive na blockchainu ter v komunikaciji z ostalimi deležniki
razpravljajo o možnostih razvoja evropske innfrastrukture storitev na blockchainu.
• Pospešiti oblikovanje globalnih partnerstev z večjim številom deležnikov za pospešitev uporabe
blockchaina – tehnologije distribuiranih zapisov pri prihodnjem izvajanju storitev na evropski
blockchain infrastrukturi,
• Predstaviti rešitve inovativnih start-up podjetij in ostalih podjetij, ki jih razvijajo za izvajanje
storitev z uporabo blockchain infrastrukture za javne in zasebne namene.

Udeležba na forumu je brezplačna. Število udeležencev je omejeno, zato vas prosimo, da potrdite svojo udeležbo najkasneje do 21. aprila 2019 na e-mail: blockchain@noordunghub.eu.

Vabljeni !

PROGRAM
10.00 – 11.00 Registracija

11.00 – 11.15 Pozdravni nagovori
Zoran Poznič, minister, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
Ivo Vajgl, poslanec, Evropski parlament
Violeta Bulc, komisarka za promet, Evropska komisija

11.15 – 11.30 Uvodni nagovor: Gradimo Evropsko infrastrukturo
Nena Dokuzov, članica Evropskega blockchain partnerstva in vodja Projektne skupine za novo
ekonomijo in Blockchain tehnologijo

11.30 – 12.15 Zagon Tolar Hashnet TestNet-a
Josip Maričević, Ustanovitelj in tehnični direktor, Tolar HashNET
Dražen Kapusta, Ustanovitelj in ravnatelj, Tolar HashNET
Zoran Đorđević, član upravnega odbora in izvršni direktor, Tolar HashNET
Tadej Slapnik, član upravnega odbora in direktor, Tolar HashNET

12.15 – 13.00 Razprava: Blocklchain infrastrukstura za javne in zasebne storitve
Nena Dokuzov, članica Evropskega blockchain partnerstva in vodja Projektne skupine za novo
ekonomijo in Blockchain tehnologijo
Bruno Schnider, Evropska Blocktech federacija
Gregor Novak, izvršni direktor, SunContract
Gregor Žavcer, Soustanovitelj Datafund (t.b.c.)
Tadej Slapnik, član upravnega odbora in direktor, Tolar HashNET
Tanja Bivic, predsednica Blockchain Alliance Europe (t.b.c.)

13.00 – 13.30 Odmor za kavo

13.30 – 14.30 Interaktivna delavnica: Uporaba Tolar Hashnet – TestNeta

14.30 – 15.30 Mreženje