POVEZOVALNICA™ AKTERJEV SPREMEMB

Pogovor z Violeto Bulc in Janezom Križanom bo potekal v četrtek, 16.12.2021 ob 10.00 preko platforme MS Teams.

V Sloveniji deluje veliko posameznikov, ki jih poznamo, poslušamo in spremljamo njihovo delovanje. Ne poznamo pa njihovih osebnih zgodb in ravno to je namen naših srečanj. Spoznati osebno pot akterjev sprememb, pot, ki jih je oblikovala v to kar so danes. Odgovarjali bodo na vprašanja kot so, kaj je njihov zakaj, kaj so njihove vrednote, od kot motivacija, kaj so plani in cilji za prihodnost in kje vidijo svojo vlogo v trenutnem stanju družbe?

Prva gosta pogovora bosta bivša komisarska za transport, Violeta Bulc in trenutni CINO AMZS, Janez Križan. Skupna jima ni le tema trajnostne mobilnosti, ampak tudi konstantni naboj pozitivnega razvoja sebe, organizacij v katerih delujeta kot tudi njun vpliv, ki je viden v družbi, katero oblikujeta v smer, ki je trajnostna in prijaznejša za vse nas.

 

 

Na pot družbenih sprememb moramo iti skupaj. Sistem bomo spremenili na bolje, ko bomo spremenili vrednostni sistem. Vsak lahko sproži spremembo v svojem okolju, podjetju, organizaciji, timu ali družini. Vsi smo akterji sprememb.

Povezavo na klic prejmete dan pred dogodkom.

Pridružite se nam. PRIJAVA TUKAJ