Kako z družbenimi inovacijami spodbuditi sistemske spremembe?

22.10. 2019 smo v Centru Noordung, v Vitanju organizirali dogodek z naslovom ‘Kako z družbenimi inovacijami spodbuditi sistemske spremembe?’, kamor smo povabili deležnike slovenskega ekosistema družbenih inovacij. Dogodek smo organizirali v sklopu projekta ASIS, ki je financiran s strani Interreg Alpine Space.

V prvem delu srečanja je Tanja Tamše, ki v Centru Noordung vodi projekt ASIS le-tega na kratko predstavila, hkrati s cilji dogodka. Mag. Janez Topolšek, vodja sektorja za socialno podjetništvo, zadružništvo in ekonomsko demokracijo na MGRT je predstavil ‘Podporne politike na področju socialnega podjetništva’. Nato smo s strani mag. Primoža Šporarja, ustanovitelja Sklada05 in člana Evropskega ekonomsko socialnega odbora slišali še ‘Evropski pogled na družbene inovacije’.

 

V preddverju Centra Noordung so se predstavljali projekti in iniciative na temo družbenih inovacij, med drugimi tudi skupnost Etri in Pina, ki je pred nedavnim pridobila sredstva Norveškega sklada za izvedbo projekta Social Innovators.

Vseskozi so se spletale povezave med deležniki, česar smo bili še posebej veseli.

V drugem, dinamičnem in sodelovalnem delu srečanja, smo stopili v debate pod formatom ‘Svetovna kavarna’, pod vodstvom Simone Roškar. Primerna je za skupen razvoj strategij po načelu »od spodaj navzgor«, za pridobitev povratnih informacij o obstoječih predlogih, ipd. Tako smo v kratkem času temo zbrali več različnih pogledov, uvidov in mnenj, tudi predlogov za izboljšavo politik na področju družbenih inovacij. Oblikovali smo šest omizij, katerih teme in moderatorji so bili:

  1. EKOSISTEM SOCIALNE EKONOMIJE ( Janez Topolšek)

Na kakšne načine bi lahko vključevali in povezovali različne vrste deležnikov za razvoj ekosistema socialne ekonomije?

  1. PODPORNO FINANČNO OKOLJE ( Primož Šporar)

Kako bi lahko najbolje ustvarjali podporno finančno okolje za rast in razvoj družbenih inovacij?

  1. ZNANJA IN VEŠČINE DRUŽBENEGA INOVATORJA (Kaja Cunk)

Kako bi krepili znanja in veščine bodočih družbenih inovatorjev?

  1. IZZIVI MERJENJA DRUŽBENEGA UČINKA (Mojca Ž. Metelko in Lenka Puh)

Na kakšne načine bi najbolje merili družbene učinke družbenih inovacij?

  1. POGOJI ZA RAST&RAZVOJ PODJETIJ (Željko Khermayer)

Na kakšne vse načine bi lahko spodbujali rast in razvoj podjetništva z družbenim učinkom?

  1. DVIG UGLEDA IN PREPOZNAVNOSTI DRUŽBENIH INOVATORJEV ( Slavko Gaber)

Kako bi širili prepoznavnost in krepili ugled podjetništva z družbenim učinkom?

Iskrena zahvala vsem udeležencem in podpornikom, vodjem okroglih miz in glavnima govorcema. Verjamemo, da se bomo v podobni sestavi dobili tudi prihodnje leto.

 

Spremljajte nas:

Spletna stran: https://www.alpine-space.eu/projects/asis/en/home
Platforma: https://socialinnovationstrategy.eu/

Facebook: @ASISproject

Newsletter: prijavite se nanj na ASIS platformi