Midterm Meeting partnerjev v Ljubljani

9. in 10. maj 2019

Srečanje partnerjev je potekalo dva dni skozi katera smo predelali finance, vsebinsko pregledali vse delovne pakete in se uskladili glede prihodnjih aktivnosti. Intenzivna dva dni sestankov smo preživeli v Hiši Evrope v Ljubljani. Vsak partner je predstavil svoj delovni paket in izpostavil aktivnosti, ki se morajo izvesti.
Vodilni partner je ponovno orisal širšo sliko projekta namen katerega je izboljšanje pogojev za razvoj družbenih inovacij s pomočjo v projektu izoblikovanih strateških orodij in metod. S tem želimo doseči trajnostno in dolgoročno pozicioniranje družbenih inovacij kot ključnega faktorja ekonomskega razvoja in družbenega blagostanja.