Poslanstvo

Osnovno poslanstvo je raziskovanje, zbiranje in posredovanje dognanj o vesolju in vesoljskih tehnologijah javnosti na način smiselnega povezovanja in prepletanja znanosti, gospodarstva, turizma in umetnosti.

Osnovna dejavnost javnega zavoda Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga je promocija vesoljskih tehnologij in manifestacija človeških dosežkov v vesolju s prepletanjem umetnosti in visokih tehnologij. Ponudba obsega razvoj, postavitev in trženje vesoljskih vsebin v obliki umetniških razstav, razstav eksponatov in multimedijskih interaktivnih aplikacij, ki jih ponujamo splošni javnosti.

Prav tako s povezovanjem in vključevanjem v mednarodne povezave skrbimo za večjo prepoznavnost slovenskih in mednarodnih inštitucij na področju vesoljske dejavnosti na vseh področjih. Preko izvajanja namenskih simpozijev predstavljamo in širimo pomen raziskovanja vesolja tudi splošni javnosti.

Vizija zavoda

Evolucija človeštva in vesolja ima skupno časovnico. Naše edinstveno mesto pri tem je dodajati kulturno-humanističen doprinos k človeškim prizadevanjem raziskovanja in razumevanja vesolja.

Zgodovina

2005
2006
2009
more

Organizacija zavoda

Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga od leta 2017 nastopa kot javni zavod (JZ) soustanovljen s strani Republike Slovenije,  in sicer Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in Občine Vitanje. Soustanoviteljici zagotavljata tudi sofinanciranje delovanja JZ, in sicer v deležu 5/6  sredstev prispeva MGRT in 1/6 sredstev Občina Vitanje.

Delovanje Centra nadzoruje Svet zavoda, ki ga sestavlja 7 članov predstavnikov ustanoviteljic, zaposlenih in zainteresirane javnosti.

Člane v svet zavoda imenujejo:

  • Republika Slovenija, štiri predstavnike na predlog Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
  • Občina Vitanje, predstavniki delavcev zavoda, predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti po enega člana.

Člani sveta zavoda so:

  • Gregor Planteu, predsednik;
  • mag. Alenka Marovt (podpredsednica sveta zavoda), Anja Jelovšek Keblič in Boštjan Vrhovšek predstavniki MGRT;
  • Romana Holobar, predstavnica Občine Vitanje;
  • mag. Roman Kotnik, predstavnik zainteresirane javnosti;
  • Izidor Fijavž, predstavnica zaposlenih.

Dejavnosti JZ Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga so usmerjene tržno, saj je razvoj vsebin odvisen od sredstev, pridobljenih na trgu.

Dominik Kobold
Direktor
Mandat vodenja Centra Noordung sem prevzel v aprilu 2018 za obdobje petih let. Kot ključno nalogo direktorovanja si postavljam ureditev ustreznega delovanja Javnega zavoda Center Noordung, pripravo atraktivnih vsebin in povezanost s ključnimi domačimi in tujimi akterji na področju raziskovanja in razvoja vesolja. Vsebinsko delovanje se iz kulturnega področja razširja na področje gospodarstva in tehnoloških dosežkov, znanosti in izobraževanja ter turizma.
Andreja Mlakar
Administracija, vodenje in koordinacija področja gospodarstva
V delovanje centra sem vpeta že od samega začetka delovanja. In sicer sem začela z delom v sprejemni pisarni kot študentka in se hitro usposobila za vodenja, pripravo in izvedbo šolskih delavnic in razvijanju programov. Trenutno delo obsega urejanje administracije, rezervacij in ostalih področij potrebnih za nemoteno delovanje zavoda. Poskrbim tudi za vodene oglede, izvedbo šolskih programov in pomoč pri pripravi razstav.
Izidor Fijavž
Vodenje in koordinacija področja turizma
Moja pot v Centru Noordung se je začela leta 2015, kjer kot Koordinator za področje turizma uživam v raznovrstnem in izjemno razgibanem delu. Področje dela obsega trženje, pripravo pogodb in poslovnih dogovorov, organizacijo dogodkov in konferenc, idejnih zasnov in postavitev razstav, vodenje in izvajanje delavnic za šolske skupine in obiskovalce. V največji užitek in zadovoljstvo mi je delo z obiskovalci, tako posamezniki kot skupinami, kadar po vodenju skozi naše vsebine in razstave ostanejo nasmejani in navdušeni nad tistim kar so izvedeli in doživeli.
Tanja Tamše
Koordinacija projektne pisarne
V Centru Noordung sem zaposlena kot samostojni Koordnator projektne pisarne. Trenutno sem zadolžena za izvedbo čezmejnega Interreg projekta iz področja Alp, ASIS - Alpska strategija socialnega inoviranja. Projekt vodim in koordiniram, povezujem akterje lokalnega okolja in organiziram delovna srečanja, na katerih raziskujemo trenutno stanje družbenih inovacij v Sloveniji, urejamo pregled politik na tem področju in v nadaljevanju projekta načrtujemo pripravo strateških usmeritev v obliki bele knjige. Skozi projekt iščemo tudi možnosti umestitve določenih področij razvoja vesolja v skupino naprednih družbenih inovacij.
Nika Teraž
Administracija in vodenje
Kolektivu Centra Noordung sem se pridružila v začetku letošnjega leta. Prepletanje različnih področij delovanja zavoda omogoča raznoliko in razgibano delo. Trenutno sem zadolžena za vodenje administracije zavoda, opravljam tudi delo na recepciji, urejam rezervacije ter izvajam šolske delavnice in programe. Delo obsega tudi vodenje po razstavah in pomoč pri njihovi vsebinski pripravi.

Kontakt:

+386 (0)5 993 45 17
+386 (0)40 300 052
info@center-noordung.si
Na vasi 18, 3205 Vitanje
fb/NoordungSpaceCenter
ig/centernoordung/

 

PIŠITE NAM

Za dodatna vprašanja glede aktualnih razstav, programov ali rezervacije termina ogleda oziroma najema centra za organizacijo dogodka enostavno izpolnite obrazec in nas kontaktirajte.

Zavod bo posredovane osebne podatke uporabil izključno za obravnavo posredovanih vprašanj oziroma za informiranje glede storitev zavoda, ter jih hranil do preklica soglasja s strani posameznika ali organizacije, ki je podatke posredoval/a. Zavod bo podatke varoval na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Zavod podatkov ne bo posredoval, posodil ali prodal tretjim osebam. Zavod bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje podatkov izključno pooblaščenim sodelavcem. Zavod ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. V primeru oddaje sporočila so zahtevani podatki obvezni ravno tako soglasje za uporabo osebnih podatkov in brez le-teh sporočilo ne bo popolno, zato ga ne bo mogoče oddati. Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše informacije o tem, kako zavod ravna z osebnimi podatki, so na voljo v politiki zasebnosti.