Podobe Zemlje

Opazovanje Zemlje iz Vesolja je prihodnost upravljanja z najbolj vitalnimi področji, pomembnimi za razvoj človeštva in za upravljanje planeta Zemlja. Spoznajte skupine satelitov, področja opazovanja in program Kopernik (Copernicus) v Centru Noordung.

Razstava `Podobe Zemlje´ govori o sodobnem načinu in rezultatih opazovanja Zemlje s konstelacijami sistemov satelitov. Razstava temelji na Evropskem programu Kopernik oziroma angleško Copernicusu.

Sodobno oblikovana razstava v treh sklopih prikazije Evropski program Copernicus  in izraža skrb za naš planet. Pri postavitvi smo se osredotočili na uporabo materialov, ki jih je mogoče popolnoma reciklirati.

Začetni sklop 1 skozi zanimivo večplastno postavitev panojev prikazuje dejstva glede tehnoloških in socialno ekonomskih vidikov opazovanja Zemlje in odgovarja na  vprašanje “kaj?” Večplastna postavitev daje prostorsko dimenzijo kombinaciji grafično tekstovne predstavitve.

Predstavljena je zasnova področij opazovanja, konstelacije šestih družin satelitov Sentinel in z njimi zagotavljanje natančnih, pravočasnih in lahko dostopnih podatkov, katerih osnovni namen je izboljšanje upravljanja okolja, varnosti in razumevanje ter ublažitev učinkov podnebnih sprememb na Zemlji.

Sklop 2 odgovarja na vprašanje “zakaj?” in se osredotoča na prikaz ideje osnovnega delovanja sistema opazovanja z nazornimi in fascinantnimi primeri rezultatov, ki obsegajo 6 osnovnih področij delovanja: opazovanje kopnega in morskega okolja ter atmosfere, varnost, ukrepanje v izrednih situacija in klimatske spremembe.

Sklop 3 odgovarja na vprašanje “kako?” in s pomočjo piši-briši table spodbuja k iskanju predlogov in idej, preko interaktivne projekcije pa prikazuje tudi uporabne primere Sentinelovih satelitov, ki jih je razvilo slovensko podjetje Sinergise.

 

Avtorstvo

Odgovorni za razstavo: Center Noordung, dr. Dominik Kobold

Oblikovanje razstave: Biro Triiije, Andrej Mercina

Grafično oblikovanje: Marko Gomboc

Vsebinska podpora: Lenka Gložančev

Tisk: Agencija Dualist