Podobe Zemlje

Opazovanje Zemlje iz vesolja predstavlja prihodnost varnega in kakovostnega življenja na številnih  področjih, odločilnih za ohranjanje človeštva in planeta Zemlja. Center Noordung vam bo predstavil vseh šest družin satelitov Sentinel, področja njihovega opazovanja in rezultate, ki jih prinaša Kopernik, revolucionarni program Evropske unije za opazovanje in spremljanje Zemlje.

Prvi del razstave skozi večplastno grafično-tekstovno postavitev panojev prikazuje tehnološke in socialnoekonomske vidike opazovanja Zemlje in odgovarja na vprašanje “kaj?” – kaj je program Kopernik? To je program Evropske unije za opazovanje in spremljanje Zemlje, ki temelji na šestih družinah satelitov Sentinel, ki na Zemljo pošiljajo dragocene podatke o Zemlji, do katerih imamo vsi popoln, brezplačen in odprt dostop. Pomenijo stalen in neodvisen vir visoko kakovostnih podatkov, katerih osnovni namen je izboljšanje upravljanja okolja, zagotavljanja varnosti in zaviranje podnebnih sprememb na Zemlji.

Drugi del razstave odgovarja na vprašanje “zakaj?” – zakaj potrebujemo program opazovanja Zemlje Kopernik? Zakaj je tako zelo pomemben za našo prihodnost na tem planetu? Kaj vse lahko počnemo s satelitskimi podatki? Razstava predstavi delovanje satelitskega sistema in poda fascinantne primere rezultatov na vseh 6 področjih opazovanja: spremljanje ozračja, spremljanje morskega okolja, spremljanje kopnega, podnebne spremembe, ravnanje v izrednih razmerah in varnost.

Tretji del razstave odgovarja na vprašanje “kako?”. Kako se vključiti, kako sodelovati? Kako ustvariti nekaj novega za boljši jutri? Z uporabo storitev in podatkov programa Kopernik lahko nastanejo številni novi poslovni modeli in podjetniške priložnosti. S pomočjo piši-briši table razstava spodbudi razmišljanje obiskovalcev in nastajanje novih idej, ki jih dodatno stimulira interaktivna projekcija o raznovrstnih koristih Sentinelovih satelitov in aplikacija Sentinel Hub – produkt slovenskega podjetja Sinergise, ki je leta 2016 prejelo nagrado Copernicus Masters, eno najprestižnejših nagrad Evropske vesoljske agencije.

 

Avtorstvo

Odgovorni za razstavo: Center Noordung, dr. Dominik Kobold

Oblikovanje razstave: Biro Triiije, Andrej Mercina

Grafično oblikovanje: Marko Gomboc

Vsebinska podpora: Lenka Gložančev

Tisk: Agencija Dualist

Skip to content