Podpisane pogodbe o sofinanciranju novih čezmejnih projektov Slovenija – Avstrija

Dne, 26.4.2018 so v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za programsko obdobje 2014–2020, bile podpisane pogodbe o sofinanciranju novih projektov, izbranih v okviru tretjega roka odprtega javnega razpisa.

Podpis pogodb s predstavniki vodilnih projektnih partnerjev je eden od pomembnejših mejnikov, v sicer izjemno uspešni zgodovini čezmejnega sodelovanja med državama.

V okviru tretjega roka je bilo odobrenih osemnajst projektov v skupni vrednosti 18,5 milijona evrov ESRR. Gre za projekte s področja krepitve čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij, varstva okolja in spodbujanja učinkovite rabe virov ter izboljšanja institucionalne zmogljivosti in učinkovite javne uprave. V Vitanju je bilo podpisanih 15 sofinancerskih pogodb, ostale tri bodo podpisane naknado.

Vir: http://www.svrk.gov.si/si/medijsko_sredisce