Projekt CONSOLID8

Februarja 2023 smo začeli z izvajanjem novega evropskega projekta, ki ga financira Obzorje Evropa.

Vodilni partner iz Romunije in partnerji iz Italije, Grčije, Nemčije in Irske:
Grupul de consultanta pentru dezvoltare DCG (koordinator) – Romunija
Unitea Executiva pentru finantarea invatamantului superior a cercetarii dezvoltarii si inovarii (partner) – Romunija
Kollektiva for social innovation and culture non profit civil partnership (partner) – Grčija
Fondazione Giacomo Brodolini srl sb (partner) – Italija
DEED ecosystem 500 UG (partner) – Nemčija
YourY Network (partner) – Irska
Center Noordung (partner) – Slovenija
Municipiul Brasov (partner) – Romunija

Consolid8 utira pot vključevanju akterjev družbenih inovacij v inovacijska omrežja v 15 evropskih ekosistemih. Iz izzivov, ki smo jih opredelili v petih različno razvitih ekosistemih (močni inovatorji – Irska; zmerni inovatorji – Italija, Grčija, Slovenija; nastajajoči inovatorji – Romunija) smo razvili pet programov za krepitev kompetenc, ki jih bomo izvajali za zadovoljitev potreb petih ciljnih skupin tako iz družbeno inovacijskega kot iz klasičnih inovacijskih ekosistemov. Po izvedbi programov bomo zbrali izkušnje in jih uporabili v novem evropskem pospeševalniku, namenjenem dodatnim 10 ekosistemom, ki jih bomo podpirali s pomočjo potrjene metodologije za razvoj in podporo ekosistemov (ki jo je razvil in jo tudi izvaja DEEP Ecosystems). Nove programe bomo predstavili na evropskem festivalu družbenih inovacij v Brașovu (Romunija), katerega cilj bo povezati akterje družbenih inovacij s tradicionalnim inovacijskim ekosistemom.

Tekom projekta bodo izvedene tudi 3 kampanje za množično financiranje, 1 raziskava o alternativnih virih financiranja za družbene inovacije na lokalni ravni, predstavili pa bomo tudi 12 modelov družbenih inovacij, ki imajo možnost repliciranja in nadaljnjega razvoja.

Trajanje projekta: 1.2.2023 do 31.1.2025

Sredstva: 499.187,5 €

 

V petih ekosistemih bomo izvajali programe za krepitev kapacitet s ciljem vključitve akterjev družbenih inovacij v tradicionalne inovacijske ekosisteme. Vsak od teh programov je v fazi načrtovanja projekta opredelil različne ukrepe, ki jih je treba izvesti v njihovem nacionalnem okolju in ki ustrezajo nacionalnim potrebam ter izkoriščajo obstoječe nacionalne prednosti.

Na začetku projekta bo izvedena diagnostična raziskovalna analiza in ocena nacionalnih ekosistemov na podlagi kvantitativnih in kvalitativnih spoznanj, ki temeljijo na znanstveni metodologiji (Ecosystem Health Check, ki sta jo razvila Swisscontact in DE). Vse ugotovitve, pridobljene v tej uvodni raziskavi in analizi, bodo upoštevane pri izvajanju programov krepitve zmogljivosti v vsakem od petih ekosistemov:

 1. Consolid8 in UEFISCDI bosta izvajala program krepitve zmogljivosti v Romuniji: raziskala in predlagala alternativni program financiranja družbenih inovacij za lokalne javne organe “na ključ” in preizkusila uveljavljen lokalni inovacijski model z možnostjo razširitve in ponovljivosti. C8 bo podprl razvoj in izvedbo treh kampanj množičnega financiranja za družbene inovatorje na consolid8.ro.
 2. Fondazione Giacomo Brodolini bo vodila program krepitve zmogljivosti v Italiji: izvedli bomo program BarCamp (s participativnimi delavnicami, na katerih se bo skozi neformalni proces razpravljalo o vnaprej določenih temah), da bi oblikovali 3 tematske izzive, ki jih bodo ekipe obravnavale v okviru hackhatona. Oblikovali bomo tudi spletni imenik alternativnih načinov financiranja družbenih inovacij, v katerem bomo v prvi fazi predstavili vse italijanske vlagatelje/finančne/podporne organe/programe, ki delujejo na področju financiranja z družbenim učinkom. Z raziskavo dokumentacije in po pogovorih s socialnimi podjetji bomo pripravili nabor orodij za socialna podjetja (SE) o naložbah z učinkom, da bi ugotovili njihove vrzeli v znanju.
 3. Mreža YourY Network bo na Irskem izvajala program krepitve kompetenc: izvajali bomo spletne delavnice za krepitev podjetniških spretnosti družbenih inovatorjev, poleg tega pa bomo raziskali in s serijo 7 epizod podkasta (zanašajoč se na tehnike pripovedovanja zgodb) predstavili 7 preizkušenih inovacijskih modelov s potencialom razširitve in ponovljivosti – prispevke bomo zbrali prek odprtega razpisa za registracijo družbenih inovacij in s sodelovanjem vseh partnerjev projekta.
 4. Kollektiva bo v Grčiji izvajala program krepitve zmogljivosti: organizirali bomo enodnevno osebno delavnico, katere cilj bo uvedba preizkušenega inovacijskega modela v javno službo. Raziskali bomo inovacijske modele, ki jih je mogoče uporabiti v javni službi, in na delavnici bomo soustvarjali načine uvedbe inovacije v javno službo – povabili bomo zagonska podjetja, akademske kroge, javne ustanove in družbene inovatorje. Del vrzeli v znanju o razumevanju družbenih inovacij v javnih ustanovah bomo zapolnili s prikazom enega konkretnega primera DI v komunikacijski kampanji s pomočjo podkastov in infografik.
 5. Center Noordung bo v Sloveniji vodil program krepitve kompetenc: organizirali bomo konferenco o družbenih inovacijah za širjenje zavedanja o DI na vseh ravneh. Osredotočili se bomo na povezovanje tradicionalnih deležnikov inovacijskega ekosistema in organizacij, ki podpirajo družbene inovacije, s pomočjo delavnic soustvarjanja z uporabo orodij, ki smo jih predhodno pilotno preizkusili v okviru projekta SEED (25 udeležencev iz obeh svetov). Eden od panelov konference bo namenjen pridobivanju finančnih sredstev: tradicionalnim akterjem podjetniškega ekosistema bomo predstavili uspešne primere družbenih inovacij in socialnega podjetništva – angelski investitorji in bančni uradniki bodo šli skozi proces razmišljanja zunaj okvirov – pri čemer bo družbeni učinek prva prednostna naloga – in iskanje alternativnih načinov financiranja za družbeno inovativne iniciative. Predstavljeno bo tudi množično financiranje kot ena od možnosti financiranje DI. CN bo prav tako raziskal vsaj 3 primere uspešno razvitih lokalnih iniciativ družbenih inovacij ter pripravil opis uporabljenih metodologij.

Programe bodo spremljali in podpirali mentorji podjetja DEEP Ecosystems, ki jim bodo pomagali pri reševanju morebitnih izzivov. Vsi izzivi in najboljše prakse bodo zbrani v priročniku, ki bo javno objavljen.

Pionirske programe bodo spremljali in podpirali mentorji podjetja DEEP Ecosystems, ki jim bodo pomagali pri reševanju morebitnih izzivov. Vsi izzivi in najboljše prakse bodo zbrani v priročniku, ki bo javno objavljen.

 

Program krepitve kompetenc v Sloveniji se bo osredotočil na:

 1. Aktivno sodelovanje akterjev družbenih inovacij v inovacijskih ekosistemih, in sicer z zagotavljanjem njihove medsebojnega povezovanja: Organizacija konference o družbenih inovacijah, na kateri bo CN predstavil koncept družbenih inovacij (s prispevkom raziskovalnih dejavnosti, ki smo jih že razvili v okviru projekta SEED); Osredotočili se bomo na dvojnost tradicionalnih inovacij deležnikov ekosistema in organizacij, ki podpirajo družbene inovacije, z delavnico pospešenega soustvarjanja (angl. cocreation) z uporabo orodij, ki smo jih predhodno pilotno preizkusili v okviru projekta SEED. Usmerjeni bomo v dve skupini: 1. Tradicionalni ekosistem 2. akterji ekosistema družbenih inovacij in socialnega podjetništva. Povabili bomo vsaj 25 akterjev DI, socialnih podjetnikov, MSP, zagonska podjetja, inkubatorje, vlagatelje, predstavnike industrije, univerze. Na delavnici soustvarjanja bomo ugotovili potrebe vsakega od njih in načine za vključitev znanja in spretnosti drugega ter pripravili poročilo z glavnimi ugotovitvami in priporočili.
 2. Širši dostop do alternativnih načinov financiranja družbenih inovacij: Med konferenco bomo organizirali panel, namenjen spodbujanju iniciativ, ki ustvarjajo družbeni učinek, in iskanju finančnih sredstev ta te pobude: tradicionalnim akterjem podjetniškega ekosistema bomo predstavili uspešne primere družbenih inovacij in socialnega podjetništva. Vsaj 20 mentorjev iz tradicionalnega podjetniškega sektorja, angelskih vlagateljev in bančnih uradnikov bomo popeljali skozi proces razmišljanja zunaj okvirov – z družbenim učinkom na prvem mestu – iskanje alternativnih načinov financiranja za družbeno inovativne pobude. Kot možnost financiranja DI bo predstavljeno tudi množično financiranje.
 3. Preizkušeni inovacijski modeli: CN bo pripravil seznam uspešno razvitih družbenih inovacij in socialnih podjetij v Sloveniji ter pripravil opis uporabljenih metodologij (3 primeri). Pripravljene bodo tudi video vsebine in knjižica (e-verzija). Predstavitev lokalnim, regionalnim in nacionalnim političnim akterjem, kako bi družbeno inovativne prakse jih vključili v oblikovanje novih podpornih politik.

 

Festival Consolid8 (22. – 24.9.2023) – Brașov, Romunija

C8 si prizadeva za vzpostavitev tega dogodka kot velike priložnosti za povezovanje inovacijskega ekosistema z akterji na področju družbenih inovacij na evropski ravni. Festival bo zagotovil odlične priložnosti za mreženje, ki bi lahko povezale oba svetova (socialne inovacije/inovacijski ekosistem).

 1. hackathon za družbene inovacije
 2. pogovori o družbenih inovacijah
 3. sejem družbenih inovacij

 

Aktualni dogodki

Zaključna konferenca projekta SEED – ‘From SEED to the future’

Objavljamo datum celodnevne zaključne konference projekta SEED, ki bo 4. aprila 2023 v Atenah. Vsebino bo deloma mogoče spremljati preko spleta in sicer preko platforme:...

Prosto delovno mesto Področni svetovalec II – Koordinator za področje gospodarstva

Objavljamo prosto delovno mesto Področni svetovalec II – Koordinator za področje gospodarstva (I017112) – nadomeščanje delavke. Delovno razmerje s polnim delovnim časom bo sklenjeno za...

Opazovanje neba: Meglice

Med vsemi objekti, ki jih opazujemo na nočnem nebu, veliko zanimanja pritegnejo MEGLICE. Predavanje in opazovanje neba: Meglice Kdaj: Petek, 10. 3. 2023, ob 18.00 Lokacija: dvorana in streha Centra...