Naziv operacije

‘Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2020-2021’ (JR CzK 2020-2021); SKLOP A2 – Zagonska faza: Kreativni Startup

Potovanje v vesolje zavesti

Za grafično podobo svojega možganskega zemljevida nam kodo, ki ste jo prejeli ob koncu izkušnje, pošljite na mail: info@center-noordung.si. Kodo bomo dalje posredovali umetniku, ki vas bo kontaktiral glede možnosti nakupa grafike.

 

Namen projekta

Osnovni cilj projekta je, da se uporabi avtorsko znanje Raja Per Tota, ki že vrsto let razvija koncept spremljanja odzivov človeške zavesti med izvajanjem glasbeno-vizualnih performansov v živo  s pomočjo BCI senzorjev.

Tržni produkt projekta bo inovativna umetniška intermedijska instalacija, z že opisano interaktivno vsebino. Ves uporabljen umetniški material bo avtorski, potrebno pomoč pri razvoju rešitev pa bomo izvedli z zunanjimi izvajalci.

V poslovnem delu bomo sledili praksi razvoja samostojne instalacije, ki se jo bo dalo tržiti kot plačljivo izkušnjo ali kot izvedbo inštalacije za namena različnih inštitucij kot so muzeji in izkustvi parki. Samo v Sloveniji bomo tekom izvajanja predstavil produkt od 30 do 50 deležnikom. Pomemben tržni dodatek instalacije pa bo tudi predstava, ki jo bo izvajal umetnik Raj Per Tot ob režiji Svetlane Dramlić.

Instalacija bo oblikovana tako, da bo primerna za različne skupine ciljnih publik od starejših otrok nad 10 let do starejših posameznikov in skupin ob ustrezni predelavi ali izvedbi performansa. V projektu bomo razvili testno instalacijo za posameznike in projekcijsko aplikacijo za izvedbo performansa.

Naša rešitev naslavlja intimno željo posameznika po pridobivanju novega vedenja (znanja in občutenj) o sebi, svetu in vesolju. V širšem smislu pa ponujamo inovativno rešitev-storitev na presečišču področij znanosti in umetnosti, ki je zanimiva kot del ponudbe znanstvenih, izobraževalnih in kulturno-umetniških institucij (v galerijah, razstavnih prostorih ali kulturnih domovih in festivalih z avdiovizualno in tehnološko-raziskovalno vsebino).

Predstavitveni video.

 

Glavni cilj projekta

Glavni poslovni kazalnik izvedbe projekta je, da bo projekt Potovanje v vesolje zavesti prinesel dve dolgoročni zaposlitvi po končanju financiranja, ki bosta samostojno naprej razvajala in tržila projekt. Center Noordung pa bo postal dolgoročni ambasador in promotor.

 

Izvedene bodo naslednje aktivnosti

 1. Dodelano avtorsko umetniško avdio vizualno delo s pripravo celostne instalacije, ki jo bo mogoče premikati. Cilj umetniške zasnove je, da se poglobi v zavest opazovalca in spremlja odzive na glasbo in na znane ter neznane stvarne objekte predvajane v video projekciji.
 2. Visokotehnološko plat v razstavi odzivov človeških možganov pri spremljanju dogajanja z enotnim BCI senzorjem, ki se ga preko obstoječe prilagodljive naprave pritrdi na čelo. Odzivi se bodo analizirali s pomočjo algoritma, ki bo na osnovi možganskih signalov različnih valovnih dolžin generiral različne grafične elemente. Ti bodo ustvarjali umetniško personificirane video-grafike, ki jih bo mogoče tudi kupiti.
 3. Izdelavo prenosljive inštalacije, ki jo bo mogoče postaviti na različnih mestih. Poleg tega pa bo mogoče izvajati tudi umetniške performanse za večje skupine ljudi.
 4. Intenzivno testiranje in validacije instalacije pri uporabnikih za kar bo poskrbel Center Noordung, ki predstavlja muzej visokih in vesoljskih tehnologij in je idealen prostor za razvoj takšnih aplikacij. Tukaj se bodo dogajale testne izvedbe z vključitvijo različnih obiskovalcev. Postavitev demo enote pa bo tudi odlična priložnost za odpiranje nadaljnjih tržnih poti nosilca projekta.

 

Obdobje izvajanja aktivnosti: januar 2021-december 2021

Vrednost prijavljene operacije znaša 40.000,00 EUR.

Prijavitelj:

 • Rosa produkcija d.o.o., Radvanjska cesta 45, 2000 Maribor

Partnerji:           

 • Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordung, Na vasi 18, 3205 Vitanje
 • Raj Per Tot  
 • Antonio Giacomin

   

        

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

eu-skladi.si

 

Izvedene aktivnosti

1. Izvedba spletnih predavanj:
Zavest v vesolju ali vesolje v zavesti? (30. 3. 2021)
Povezovanje tehnoloških znanj, industrije, znanstvenih dognanj o umetnosti in humanizaciji tehnologij (8. 4. 2021)
Zavest o bivalnosti v breztežnosti in uprizoritveni umetnosti (22. 4. 2021)

ZAVEST O BIVALNOSTI V BREZTEŽNOSTI IN UPRIZORITVENI UMETNOSTI
IMPLEMENTACIJA VR TEHNOLOGIJE IN SENZORSKE GRAFIKE V AVDIOVIZUALNIH PROJEKTIH

 • 3. predavanje v ciklusu predavanj projekta Potovanje v vesolje zavesti
 • Predavatelja: Raj Per Tot in Antonio Giacomin
 • Datum izvedbe predavanja: 22. 4. 2021

O predavanju (Raj Per Tot): Zavest o bivalnosti v breztežnosti in uprizoritveni umetnosti Projekt Potovanje v vesolje zavesti govori o odnosu med človekom in kozmosom, razkriva vprašanja o intimni zavesti raziskovalca, ki se podaja živet v prostor breztežnosti, in niza osnovne koordinate prilagoditve, preobrazbe in sožitja, ki narekujejo drugačen ritem bivanja.
O predavanju (Antonio Giacomin): Implementacija VR tehnologije in senzorske grafike v avdiovizualnih projektih Kako umetniki uporabljajo možgansko-računalniške vmesnike, kdaj se je začelo raziskovanje in kako poteka integracija teh naprav v umetnosti. Ogledali si bomo primere in možnosti uporabe BCI-jev.

Zavest o bivalnosti v breztežnosti in uprizoritveni umetnosti

 

POVEZOVANJE TEHNOLOŠKIH ZNANJ, INDUSTRIJE, ZNANSTVENIH DOGNANJ O UMETNOSTI IN HUMANIZACIJI TEHNOLOGIJ

 • 2. predavanje v ciklusu predavanj projekta Potovanje v vesolje zavesti
 • Predavateljica: Dr. Maša Jazbec
 • Datum izvedbe predavanja: 8. 4. 2021

O predavanju in predavateljici: Predavanje o povezovanju tehnoloških znanj, industrije, znanstvenih dognanj o umetnosti in humanizaciji tehnologij. Na predavanju je sodelovala dr. Maša Jazbec, ki je končala študij likovne umetnosti na Pedagoški fakulteti v Mariboru pod mentorstvom prof. Dušana Zidarja. Nato je nadaljevala z magistrskim študijem novomedijske umetnosti na linški univerzi v Avstriji. V okviru magistrskega študija je opravila študijsko izmenjavo na IAMAS (Institute of Advanced Media Arts and Science) na Japonskem. Po končanem magisteriju nadaljuje doktorski študij na Univerzi v Tsukubi na Japonskem. Z umetniškimi projekti se je predstavila na intermedijskih platformah, kot so Ars Elektronika, Athens media art festival, Lab30, Tsubuka media art festival, ISEA, Speculum Artium, MFRU, Kiblix, Sonica, ArtStays. Od oktobra 2019 je vodja laboratorija Raziskovalnih umetnosti in kulture (enota DDT v Katapultu). Pogovoru se je pridružil dr. Uroš Ocepek. Moderator predavanja je arhitekt Raj Per Tot.

Povezovanje teh. znanj, industrije, znanstvenih dognanj o umetnosti in humanizaciji tehnologij 

 

ZAVEST V VESOLJU ALI VESOLJE V ZAVESTI?

 • 1. predavanje v ciklusu predavanj projekta Potovanje v vesolje zavesti
 • Predavatelj: Dr. Urban Kordeš
 • Datum izvedbe predavanja: 30. 3. 2021

O predavanju in predavatelju: Predavanje o (nelagodnem) odnosu med kognitivno znanostjo, tehnologijo in živim izkustvom. Načini raziskovanja zavesti. Kje iskati zavest? V naravi in vesolju? Ali pa je moda treba naše razumevanje obrniti na glavo in iskati vesolje v zavesti? Kako (če sploh) se lahko zavesti dotaknejo nevroznanost, tehnologija, umetnost in meditacija? Predavanje je izvedel dr. Urban Kordeš, fizik, filozof in kognitivni znanstvenik, ki vodi študij kognitivne znanosti na Univerzi v Ljubljani. Ukvarja se s povezovanjem spoznanj posameznih disciplin v širše razumevanje duševnosti. Je ustanovitelj raziskovalne skupine Observatorij. Moderator predavanja je arhitekt Raj Per Tot.

Zavest v vesolju ali vesolje v zavesti? 

 

2. Kot del aktivnosti projekta POTOVANJE V VESOLJE ZAVESTI smo razpisali natečaj za oblikovanje SEDEŽA, ki bo del instalacije. Odzvali so se na UL ALUO-IO, kjer je potekal proces oblikovanja pri predmetu MA Integralni pristopi v oblikovanju 1

Organizatorja študentskega natečaja sta Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga in Rosa Produkcija v sodelovanju z Akademijo za likovno umetnost Univerze v Ljubljani.

Predmet natečaja: oblikovanje SEDEŽA za projekt POOVANJE V VESOLJE ZAVESTI

Študentje so 27. 5. 2021 oddali natečajna dela na e-naslov: svetlana@rosa-production.com in istega dne svoje projekte predstavili natečajni komisiji preko spletne platforme ZOOM. 

Natečajno komisijo sestavljajo:

Raj Per Tot – arhitekt, avdiovizualni umetnik in avtor zamisli projekta Potovanje v vesolje zavesti

Svetlana Dramlić – režiserka in producentka projekta Potovanje v vesolje zavesti

Matej Feguš – podjetnik in lastnik trajnostno naravnanega pohištvenega podjetja Donar

Primož Jeza – arhitekt in oblikovalec ter kreativni direktor primozjezastudia

 

Zaključno poročilo natečajne komisije in obrazložitev izbora zmagovalnega projekta:

Komisija se je sestala 28. maja 2021 ob 15.00 in se podrobno pogovorila o predstavitvi projektov. Vse predstavitve so bile izčrpne in kvalitetne. Že po prvi splošni oceni vseh elaboratov je komisija prepoznala v prispelih natečajnih delih izjemno pestrost oblikovalskih pristopov, presenetljivo visoko strokovno vrednost in konceptualno doslednost izbranim vsebinskim temam. Kljub razlikam izhodiščnih referenc so vsi načrti potovalnih sedežev, vsak po svoje, zaobjeli smisel ideje projekta Potovanje v vesolje zavesti in težnje potnika raziskovalca po iskanju svojega edinstvenega mesta v popotovanju skozi svoja miselna in vesoljska prostranstva. Od težnje po simulaciji lebdenja, prispodobe rasti v obliki cvetov, spiralnih kozmičnih praznin do lunarnih modulov, želje po občutku sproščenosti, iskanja stika s svojim bistvom in potopitve sebe v jedro atoma, prav vsi načrti odražajo oblikovno nadarjenost študentov pri preobrazbi teh raznolikih zamisli v konkretno in uporabno fizično stvarnost. Vsak izdelek posebej si v svoji osnovi zasluži posebno pohvalo. Zato bodo vsi natečajni projekti deležni zaslužene predstavitve na razstavi v Centru Noordung.

 

V komisiji smo se po tehtnem premisleku odločili, da prvo nagrado podelimo projektu: 

“sedišče za potovanje v vesolje zavesti – Stol HI”, ki sta ga izdelali Jo Zornik in Pia Groleger

                   

Prepričala nas je izvirna likovna vrednost izdelka, vsebinska in oblikovna skladnost s projektom Potovanje v vesolje v zavesti, učinkovita uporabnost, razmeroma preprosta izvedljivost in nenazadnje racionalna izbira materialov. Načrte sta oblikovalki oplemenitili še z izvedbo prototipa potovalnega sedeža v merilu ena proti ena in tako nakazali še možne minimalne popravke, ki so potrebni, da bi sedež privedli do estetske in funkcionalne izpopolnjenenosti.

 

VIDEO o izboru:  https://vimeo.com/557978120

 

NAGRADA

Z avtoricama izbranega zmagovalnega projekta študentskega natečaja Jo Zornik in Pio Groleger bo sklenjena avtorska pogodba, s katero se jima organizatorja natečaja zavezujeta izplačati honorar 600 eur (neto). S tem avtorici predata pravico do izvedbe sedeža organizatorjema Rosa produkciji in Centru Noordung v časovnih okvirjih in finančnih pogojih, vezanih na izvedbo projekta Potovanje v vesolje zavesti. Obenem se strinjata, da se lahko prijavljeno delo z navedbo avtoričinih imen uporablja v promocijskem gradivu pri predstavitvah projekta, v medijih in na spletu ter na samih uprizoritvah umetniške instalacije.

V okoliščinah, ki niso vezane na projekt Potovanje v vesolje zavesti, avtorici izbranega zmagovalnega stola ohranita vse avtorske pravice in svobodo, da se samostojno dogovarjata za nadaljnji razvoj in izvedbo svoje izvirne ideje.

 

3. TESTIRANJE SENZORJA IN 3D VIDEA V VITANJU 17. 10. 2021

V nedeljo, 17. 10. 2021, smo širši javnosti predstavili testni model nove interaktivne multisenzorne aplikacije Potovanje v vesolje zavesti. Avtorji Raj Pertot, Antonio Giacomin in Svetlana Dramlić so v večnamenski dvorani Centra Noordung predstavljali aplikacijo lokalnemu prebivalstvu in naključnim ter povabljenim gostom Centra Noordung. Odzivi na inovativno doživljanje sebe skozi potovanje v vesolje zavesti in občudovanje 3D domišljijskega sveta Sfinge ob avtorski glasbi Raja Pertota in ob uporabi možganskega senzorja in VR očal – so pustili obiskovalce skoraj brez besed. Slike delovanja možganov ob koncu izkušnje se niso mogli nagledati in vsak bi si jo, če bi bilo možno, vzel s sabo domov.

Nekaj utrinkov s testiranja:

   

 

 

4. Interna predstavitev multimedijske inštalacije POTOVANJE V VESOLJE ZAVESTI (19. 12. 2021)
Projekt Potovanje v vesolje zavesti je bil lani uspešno izbran na razpisu Centra za kreativnosti CZK, Ministrstva za kulturo in se izvaja pod okriljem Rosa produkcije, Centra vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordung in pod umetniškim vodstvom arhitekta in avdiovizualnega umetnika Raja Per Tota.
19. decembra 2021 smo pripravili prvo celovito postavitev instalacije Potovanje v vesolje zavesti v Centru Noordung v Vitanju. To je bil uspešen zaključek enoletnega načrtovalnega in raziskovalnega dela pri oblikovanju projekcij prevoda možganskih valov obiskovalcev v grafično podobo na sinaptičnih jadrih. Zahvala vsem, ki so, smo in še bomo sodelovali pri finalizaciji tega nadvse kompleksnega, a čudovitega projekta, in ga privedli do zaključne postavitve v začetku naslednjega leta.
Poleg že omenjenih se zahvaljujemo še mojstru AV in VR tehnologij Antoniu Giacominu, soavtorju glasbe Riccardu Massariju Spiritiniju in arhitektu Emirju Jelkiću.

Soavtorji in sodelavci pri projektu Potovanje v vesolje zavesti

Idejna zasnova in umetniško vodenje: Raj X Tot

Produkcija: Rosa Produkcija
Direktorica: Svetlana Dramlić
Asistentka produkcije: Urška Voh

Soorganizator, mentor in promotor: Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga
Svetovalec in mentor: dr. Dominik Kobold
Organizatorka: Tanja Tamše

VR tehnologija, programiranje in oblikovanje sezorskih grafik: Fluido.it in Antonio Giacomin
Izris 3D ambientov: Raj X Tot in Antonio Giacomin

Glasbena podlaga: (iz Leta SfingeRaj X Tot in Riccardo Massari Spiritini
Vokalna interpretacija: Raj Kraljev

Arhitekturni načrti in renderji instalacije: arh. Raj X Tot in arh. Emir Jelkič

STOL – HI oblikovanje – Zmagovalki na internem natečaju študentov UL  ALUO-IO (Ljubljanske Akademije za likovno umetnost in oblikovanje) pri predmetu MA Integralni pristopi v oblikovanju 1: Jo Zornik in Pia Groleger

Pripovedovalka in lektorica vseh vsebin: Vesna Maria Maher

Izdelava konstrukcije instalacije: Uroš Mehle
Izdelava sinaptičnih jader: Irena Lap

 

5. Nadaljnji koraki

Virtualna novomedijska izkušnja Potovanje v vesolje zavesti bo z aprilom 2022 na voljo vsem obiskovalcem razstav Centra Noordung. Od januarja do konca marca 2022 smo izkušnjo postavili na razstavni prostor in jo testiramo z naključnimi obiskovalci. Prav tako smo še v izobraževalnem procesu, saj moramo vsi zaposleni usvojiti proces prižiga, instalacije in tehničnih nastavitev, ki omogočajo uspešno potovanje našim obiskovalcem.

V tem času oblikujemo tudi poslovni model, ki bo zajemal plačilo vstopnice za 10 min doživetje/potovanje in možnost tiska svoje možganske slike.

           

 

Novice "Potovanje v vesolje zavesti"

Card image cap

Natečaj študentov UL ALUO za oblikovanje SEDEŽA

Author: tanja

Kot del aktivnosti projekta POTOVANJE V VESOLJE ZAVESTI smo razpisali natečaj za oblikovanje SEDEŽA, ki bo del instalacije. Odzvali so se na UL ALUO-IO, kjer je potekal proces oblikovanja pri...

Card image cap

NAPOVEDUJEMO – Ciklus predavanj projekta Potovanje v vesolje zavesti

Author: tanja

V Centru vesoljskih tehnologij Noordung izvajamo projekt Potovanje v vesolje zavesti, ki je bil lani uspešno izbran na razpisu Centra za kreativnosti CZK, Ministrstva za kulturo. Projekt se odvija...

Aktualni dogodki

OPAZOVANJE NEBA

𝐒𝐏𝐀𝐂𝐄 𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓 – 𝐎𝐩𝐚𝐳𝐨𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐧𝐞𝐛𝐚 𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐭𝐨𝐩𝐧𝐢 𝐝𝐚𝐧! ...

Zaživela je Evropska pisarna za izobraževanje na področju vesolja v Sloveniji – ESERO Slovenija

Zaživela je Evropska pisarna za izobraževanje na področju vesolja v Sloveniji – ESERO Slovenija V Centru Noordung – Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga je v torek...

Kulturni praznik – 8. februar 2024

V četrtek, 8. februarja 2024, na Prešernov dan in slovenski kulturni praznik, vas prijazno vabimo v Vitanje. Za vse obiskovalce ponujamo posebni 20% popust na vodene in samostojne oglede. Ostale...

Skip to content