Srečanje ciljnih skupin s predstavniki “Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo” v Ljubljani

13. junij 2019

Predstavniki projekta ASIS smo bili prisotni na zaključnem dogodku projekta AlpSib v Ljubljani. Projekt predstavlja in podpira obveznice z družbenim učinkom. S projektom so želeli preveriti ali je pristop obveznic z družbenim učinkom za Slovenijo relevanten in katere so priložnosti oz. ovire. Na srečanju so bili tudi predstavniki Združenja bank, ki bodo sodelovali pri nadaljevanju projekta. Ta projekt predstavlja tudi del družbenih inovacij, ki jih bomo vključili v končne dokumente in strategijo družbenih inovacij, katero v sklopu projekta ASIS oblikujemo za celotno alpsko regijo.

V nadaljevanju dneva smo se predstavniki prejšnji mesec oblikovanega Odbora za socialno ekonomijo srečali z novim sekretarjem za Socialno ekonomijo na MGRT (g. Janez Topolšek) in se pogovorili o možnih naslednjih korakih delovanja.

AlpSib ASIS