Srečanje ciljnih skupin v Centru Noordung

22. maj 2019

V Centru NOORDUNG smo gostili strokovni odbor za socialno ekonomijo, ki je nastal kot nadgradnja neformalnih srečanj izvajalcev projektov s področja socialne ekonomije v Sloveniji. Namen koordinacijskega odbora je bil sprva povečanje učinkov projektov, izmenjava informacij, strokovnih vsebin, kreiranje koledarja dogodkov, racionalizacija stroškov z organizacijo skupnih dogodkov, povečanje vključevanja ciljnih skupin v aktivnosti, zagovorniške dejavnosti za umestitev projektnih vsebin v politike, predpise, ukrepe in morebitno skupno sodelovanje pri nadaljnjih prijavah. Eden prvih izzivov strokovnega odbora je oblikovati smernice, kakšno podporno okolje za socialno ekonomijo potrebujemo v Sloveniji, prevzeli pa bodo tudi aktivno vlogo pri oblikovanju nove Strategije razvoja socialnega podjetništva.

Vsem prisotnim smo predstavili projekt ASIS in jih povabili k aktivnemu sodelovanju. Planiramo že naslednje srečanje, ki bo 13.6. 2019 v Ljubljani, kjer se bomo srečali tudi s predstavniki MGRT.