Vabilo na delavnico opazovanje Zemlje s predstavniki ESE

Vabimo vas na delavnico Opazovanja Zemlje, na kateri bodo predstavniki ESE (Evropske vesoljske agencije) predstavili vsebino programa, s poudarkom na postopku in pripravi prijav na razpise ESE s tega področja, možnost pa bo tudi za bilateralne razgovore s predstavniki ESE glede konkretnih vprašanj ali predlogov projektov.

Področje Opazovanja Zemlje je verjetno najbolj široko področje delovanja ESE, saj pokriva celotno verigo od priprave satelitov za opazovanje Zemlje pa do aplikacij, ki uporabljajo na ta način pridobljene podatke za reševanje vsakdanjih situacij na Zemlji. Področje tako zajema poleg načrtovanja, izgradnje satelitov ter priprave strojne in programske opreme za njihovo uporabo, tudi IT rešitve za obdelavo velikih podatkov in inovativne ideje na področju uporabe podatkov.

Delavnica se bo odvijala v veliki sejni sobi v 2. nadstropju MGRT, v ponedeljek, 11. junija 2018. Vstop je prost, potrebna je predhodna prijava na naslov mirjam.zdovc@gov.si. Ob prijavi navedite, če se boste udeležili bilateralnega sestanka. Termine bilateralnih sestankov bomo sporočili po zaprtju prijav, pri pripravi seznama bomo upoštevali vrstni red prispetja prijave. Prijave so možne do 31. maja 2018, dogodek bo potekal v angleščini.

 

Preliminarni program

8.15 – 8.45      Registracija

8.45 – 9.00     Uvodni pozdrav

9.00 – 10.00   Predstavitev programa Opazovanje Zemlje z vidika možnosti sodelovanja

10.00 – 10.15   Odmor za kavo

10.15 – 11.15     Priprava vlog za EO razpis

11.15 – 12.15     Predstavitev ostalih možnosti sodelovanja z ESO (phi lab, vesoljski dnevi, mehanizem podpore MSP…)

12.15 – 13.30    Odmor

13.30 – 16.30   Bilateralni sestanki s predstavniki ESE

 

 V upanju, da se vidimo v čim večjem številu, vas lepo pozdravljamo!

 

mag. Sabina Koleša, Vodja Službe za sodelovanje z Evropsko vesoljsko agencijo

 

EVROPSKA VESOLJSKA AGENCIJA

Na področju sodelovanja z ESO MGRT objavlja najbolj aktualne informacije. Med drugim si lahko pogledate objavo ključnih dogodkov, razpisov in ostalih informacij s področja vesolja.

V primeru potrebnih dodatnih informacij ali vaših predlogov pa lahko stopite v neposreden stik z nami ali odgovornimi na MGRT. Več na povezavi  http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/sodelovanje_z_esa/