Projekt SEED

Seed – Social innovation ecosystem development (seedeuproject.eu)

Naziv operacije

Oblikovanje kompetenčnih centrov za družbene inovacije

Namen projekta

Sodelujemo v enem od 6 konzorcijev v Evropi, ki so prejeli sredstva za oblikovanje kompetenčnih centrov za družbene inovacije s strani Evropske Komisije v sklopu programa Evropski socialni sklad (ESF) in Evropski program za zaposlovanje in družbene inovacije (RSF+). Smo največji konzorcij, katerega sestavlja 15  partnerjev iz 4 držav: Italije, Grčije, Romunije in Slovenije.

 

Glavni cilji projekta

SEED spodbuja in podpira ustanovitev štirih kompetenčnih centrov za  družbene inovacije – po enega v Italiji, Grčiji, Romuniji in Sloveniji, kjer raziskovalci, strokovnjaki, oblikovalci politik in javni uslužbenci skupaj ustvarjamo javno in odprto infrastrukturo. Nudili bomo podporo pri vključevanju družbenih inovacij v nacionalne inovacijske ekosisteme z razvojem učinkovitih smernic, izvajanjem izobraževanj, delavnic, dogodkov in drugih aktivnosti.

 

Obdobje izvajanja aktivnosti: maj 2021 do april 2023.

Načrtovani kazalniki in rezultati:

Za doseganje teh ciljev bomo pri projektu SEED ob upoštevanju prednostnih potreb nacionalnih organov upravljanja ESS vključevali akterje družbenih inovacij s 4 prednostnimi nalogami:

 • podpora ESS pri nagovarjanju družbenih inovacij kot gonilni za inovacije v javnem sektorju (Italija);
 • podpora ESS pri spodbujanju družbenih inovacij na področju digitalizacije (Slovenija);
 • podpora ESS pri prepoznavanju, ponovnem povezovanju in institucionalizaciji družbenih inovacij (Grčija);
 • podpirati ESS pri uporabi družbenih inovacij za razvoj lokalnih skupnosti (Romunija).

 

Koncept projekta je opredeljen tako, da omogoča izvajanje nadnacionalnih mehanizmov sodelovanja in temelji na dveh glavnih stebrih:

 • ustreznost nacionalnih prednostnih nalog za vse države konzorcija;
 • dopolnjevanje strokovnega znanja projektnih partnerjev glede na nacionalne prednostne naloge; projekt SEED bo omogočil izvajanje mešanih delovnih skupin (nacionalni in nadnacionalni strokovnjaki, zainteresirane strani, in pristojni organi) za oblikovanje kompetenčnih centrov.

 

Prijavitelj:

 • Občina Torino, Italija

Partnerji:           

 • EURICSE, Trento, Italija
 • Fondazione Italia Sociale, Italija
 • Polytechnic University of Torino, Italija
 • University of Bologna, Italija
 • Polytechnic University of Milano, Italija
 • Fondazione Giaocomo Brodolini, Italija
 • Fonduru Structurale, Romunija
 • General directorate of Labour Relations of the Ministry of Labour and Social Affairs, Grčija
 • Science for YOY NPC, Grčija
 • Kollektiva MAKE, Grčija
 • An.Ka Consortium, Grčija
 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenija
 • Hashnet d.o.o., Slovenija
 • Sončna zadruga, Slovenija
 • Center Noordung, Slovenija

 

Projekt je podprt s strani Evropske Komisije v sklopu programa Evropski socialni sklad (ESF) in Evropski program za zaposlovanje in družbene inovacije (RSF+).

Vse nadaljnje informacije so dostopne na: http://ec.europa.eu/social/easi and http://ec.europa.eu/esf

Aktivnosti projekta

1 – RAZISKOVANJE EKOSISTEMOV:

Štiri države partnerice raziskujemo trenutno stanje ekosistema družbenih inovacij in zbiramo dobre prakse v svojih lokalnih okoljih. Pri tem delujemo v dveh stopnjah in sicer:

 1. zbiranje dobrih praks, ki so plod dela civilne družbe, NVOjev, društev, (socialnih) podjetij in posameznikov) ter
 2. iniciative in projekti, ki jih podpirajo in financirajo državne (in javne) službe na vseh ravneh (lokalni, regionalni, nacionalni).

Če želite sodelovati in vašo družbeno inovacijo deliti z nami, izpolnite TA vprašalnik.

Da reaktiviramo in dalje gradimo skupnost družbenih inovacij v Sloveniji bomo mesečno izdajali novičnik, na katerega se lahko naročite TUKAJ. Prav tako nam lahko pišete in svoje izkušnje, znanja, projekte, novice delite z nami:

druzbene.inovacije@center-noordung.si.

 

2 – OBLIKOVANJE KOMPETENČNIH CENTROV:

Oblikovanje organizacijskega modela in strukture ter glavnih dejavnosti kompetenčnih centrov v vsaki od štirih držav na podlagi posebnosti nacionalnih kontekstov, potreb in vrzeli ter pilotno izvajanje treh projektov družbenih inovacij za operacionalizacijo kompetenčnih centrov s preskušanjem orodij in metodologij SEED za izvajanje družbenih inovacij kot kompleksnega procesa sooblikovanja in soustvarjanja. Kompetenčni center v vsaki državi bo deloval kot referenčna točka za ekosistem družbenih inovacij in ga bodo priznale ključne zainteresirane strani v državi (npr. oblikovalci politik in nosilci upravljanja ESS, družbeni inovatorji, akademska sfera, socialne in gospodarske organizacije), potrdil pa ga bo tudi pristojni nacionalni koordinacijski organ ESS.

 • oblikovanje kompetenčnih centrov v državah članicah konzorcija (Grčija, Italija, Romunija in Slovenija) glede na nacionalne prioritete
 • izvedba 3 pilotnih projektov (Grčija, Italija in Slovenija)
 • oblikovanje in izvedba SEED metodologij in izobraževanj

3 – IZGRADNJA KOMPETENC ZA VEČJE VKLJUČEVANJE DRUŽBENIH INOVACIJ:

Podpirati nacionalne organe ESS pri notranjem razvoju kompetenc za podporo večjemu razvoju socialnih inovacij v njihovih državah kot temeljnega sredstva za trajnostno rast in jih podpirati pri vključevanju družbenih inovacij v nacionalne inovacijske ekosisteme z razvojem učinkovitih smernic za promotorje in zainteresirane strani za njihovo sodelovanje ter splošno podporo za krepitev zmogljivosti.

 • izvajanje in zagotavljanje krepitve kompetenc  za družbene inovacije za reševanje medsektorskih učnih potreb nacionalnih vodstvenih organov;
 • izvajanje krepitve kompetenc za različne javnosti in večnivojske vladne prejemnike, kot so na primer občina, regija in podporne institucije (npr. fundacija), za katere pričakujemo, da bodo imeli ključno vlogo v prihodnjih sodelovanjih pri izvajanju praks družbenih inovacij v naši državi;
 • razviti širšo mrežo deležnikov, ki bodo podpirali kompetenčne centre družbenih inovacij pri izvajanju programa kompetenc SEED in širše.

4 – PRIPRAVA NAČRTOV ZA OBLIKOVANJE PODPORNEGA OKOLJA ZA DRUŽBENE INOVACIJE:

Posebni cilji tega delovnega paketa:

 • razviti program za družbene inovacije, ki se bo izvajal skupaj z nacionalnimi upravnimi pooblastili za vključitev družbenih inovacij v inovacijske strategije za vsako državo;
 • razviti načrt razširjanja in ga izvajati za ozaveščanje o družbenih inovacijah v državah, zlasti pri širši javnosti, kot so podjetniki in državljani;
 • pripraviti sklop priporočil za vsako državo, z namenom da se odpravijo nekatere nacionalne ovire, ki preprečujejo popoln izkoristek potenciala družbenih inovacij.

 

Za več informacij in povezovanje nas kontaktirajte na:

druzbene.inovacije@center-noordung.si

Seed – Social innovation ecosystem development (seedeuproject.eu).

 

 

Tekoče aktivnosti

1 – RAZISKOVANJE EKOSISTEMOV:

V sklopu projekta SEED (Social Innovation Ecosystem Development – Oblikovanje ekosistema družbenih inovacij) smo zaključili delovni paket 1, katerega vodilni partner smo bili. Glavna aktivnost je bila zbiranje informacij o stanju ekosistema družbenih inovacij v 4 državah partnericah, t.j. Grčiji, Italiji, Romuniji in Sloveniji. Partnerji smo v prvi fazi zbrali podatke iniciativ, ki jih ustvarjajo deležniki kot so socialni podjetniki, zadruge, nevladne organizacije in posamezniki – vsi z namenom ustvarjati pozitiven družbeni učinek v svojih lokalnih okoljih. V nadaljevanju pa smo pogledali tudi kateri projekti se izvajajo s strani ministrstev, občin in regionalnih agencij, univerz in raziskovalnih inštitutov. Podatke smo zbrali v poročilu stanja vsake izmed držav konzorcija. Dokument, ki je največjega pomena in ga bomo poslali tudi na Evropsko komisijo pa je primerjalna analiza stanja štirih partnerskih držav (izšel marca 2022). Za več informacij vas vabimo k pregledu spletne strani in dokumenta:

Seed – Social innovation ecosystem development (seedeuproject.eu)

Slovenia T1.3 

D1.1_COMPARATIVE REPORT PARTICIPATING COUNTRIES 

 

2 – OBLIKOVANJE KOMPETENČNIH CENTROV

4. aprila 2022 se pripravlja prva delavnica nacionalnega ekosistema za družbene inovacije, kjer bomo partnerji projekta in deležniki ekosistema skupaj preučili možnosti in postavili temelje nacionalnega kompetenčnega centra za družbene inovacije. Pričeli bomo graditi tudi pilotni projekt, ki je v primeru Slovenije ‘Digitalni kompetenčni center za družbene inovacije’.

 

3 – RAZVOJ KOMPETENC ZA INTENZIVNEHJŠE VKLJUČEVANJE DRUŽBENIH INOVACIJ

V sklopu projekta SEED, katerega cilj je zasnovati kompetenčni center za družbene inovacije, bomo Slovenski partnerji pod vodstvom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo vzpostavili nadgrajeno različico laboratorija za družbene inovacije za namen izmenjave znanja in ustvarjanja priložnosti za sodelovanje med podjetji, izobraževalnimi institucijami in javnim sektorjem. V sklopu aktivnosti bodo akterji lokalnega ekosistema lahko okrepili digitalne spretnosti, kreativnost in sposobnost skupnega reševanja družbenih izzivov.

Projekt vključuje oblikovanje in izvajanje programa krepitve znanja in kompetenc za vključevanje družbenih inovacij v vsaki državi konzorcija.

Program bo vključeval akterje družbenih inovacij in jih podpiral pri spodbujanju in izvajanju intervencij na področju družbenih inovacij, vključno z boljšo in učinkovitejšo uporabo sredstev ESS. Podprl naj bi oblikovalce politik, zlasti organe upravljanja ESS in druge javne institucije pri oblikovanju politik za spodbujanje in vključevanje družbenih inovacij. Vsem partnerjem in ključnim akterjem bo na voljo za podporo pri uporabi SEED orodij za skupno učenje in izmenjavo praks.

Ob nacionalnih delavnicah in srečanjih, ki jih bomo v Sloveniji izvajali na štirih lokacijah v živo, se bo na ravni projekta izvajal tudi spletni mednarodni program v angleškem jeziku, ki bo omogočal sodelovanje vseh partnerjev in zainteresiranih akterjev. Program bo zajemal nekatere ključne teme, povezane z družbenimi inovacijami, predstavil bo dobre prakse in orodja, ki lahko podprejo oblikovanje, izvajanje in razširjanje dobrih praks, projektov in rešitev, ki spreminjajo družbo na bolje.

Več o mednarodnih delavnicah: Capacity building – Seed (seedeuproject.eu)

Slovenski partnerji SEED konzorcija bomo organizirali štiri srečanja za krepitev kompetenc na štirih različnih lokacijah po Sloveniji, da bi dosegla najpomembnejše ciljne skupine in deležnike. Vsako srečanje bo trajalo tri do štiri ure. Izbrane lokacije so regionalna središča, coworking prostori ali podjetniški inkubatorji.

Glavni cilji nacionalnega programa za krepitev kompetenc:

– razširiti znanje in ozaveščenost o družbenih inovacijah v Sloveniji

– razširiti orodja in vsebine projekta SEED

– predstaviti in pridobiti komentarje in predloge o izvajanju pilotnega projekta (Digital SI lab)

– vključiti nacionalne deležnike k prispevanju vsebin in izgradnji slovenskega kompetenčnega centra za družbene inovacije

Na štirih srečanjih želimo razširiti ideje in rezultate projekta ter predstaviti zamisli nacionalnega pilota. Naš cilj je, da bi to priložnost izkoristili za začetek pridobivanja idej in povratnih informacij o zasnovi ideje kompetenčnega centra. S strani nacionalnih akterjev želimo prejeti povratne informacije o potrebah in pričakovanjih, ciljih in vizijah deležnikov, ki oblikujejo ekosistem socialne ekonomije in družbenih inovacij v Sloveniji.

 1. VITANJE – Center Noordung, 29.11.2022, 10h do 14h
 2. KRANJ – Kovačnica Kranj, 14.12.2022, 10h do 14h
 3. KOPER – Rotunda, januar 2023 (TBA), 10h do 14h
 4. LJUBLJANA – Impact Hub, 28.2.2023, 10h do 14h

Vsebina delavnic: SEED nacionalni dogodki – road show nov 2022 do feb 2023

Prijave sprejemamo na elektronskem naslovu: druzbene.inovacije@center-noordung.si

 

Projekt je podprt s strani Evropske Komisije v sklopu programa Evropski socialni sklad (ESF) in Evropski program za zaposlovanje in družbene inovacije (RSF+).

Vse dodatne informacije so dostopne na: http://ec.europa.eu/social/easi and http://ec.europa.eu/esf

 

Novice "Projekt SEED"

Card image cap

Slovenska vesoljska industrija se bo predstavila tujim veleposlanikom v Sloveniji

Author: tanja

V Centru Noordung bo v torek, 4. 10., potekal “Business to Diplomacy” – B2D dogodek z naslovom “Slovenija v vesolju”. Dogodek organizirajo Ministrstvo za zunanje zadeve,...

Card image cap

Krepitev kompetenc s področja družbenih inovacij

Author: tanja

Slovenski partnerji SEED konzorcija organiziramo štiri srečanja za krepitev kompetenc na štirih različnih lokacijah po Sloveniji, da bi dosegla najpomembnejše ciljne skupine in deležnike....

Managing Social Innovation: from past challenges to future opportunities

Author: tanja

September, 20th – from 12.30 to 02.00 p.m. It is widely recognised that SI can contribute to the generation of a positive impact on communities and society as a whole. However, the challenges...

Card image cap

Brezplačni avtobusni prevozi po destinaciji Rogla-Pohorje

Author: tanja

Brezplačne vožnje s turističnim avtobusom na Roglo Tudi v poletni sezoni 2022 bo obiskovalcem Turistične destinacije Rogla-Pohorje na voljo brezplačen avtobus, ki bo ob sredah in petkih vozil na...

Card image cap

Slavnostno odprtje novih razstav v Centru Noordung

Author: tanja

Na zadnji majski dan je Center Noordung še uradno slavnostno odprl prenovljene razstavne vsebine, ki so nastajale v obdobju osmih mesecev intenzivnega raziskovanja, razvoja konceptov in izbire...

Card image cap

Nov termin dogodka OPAZOVANJE NEBA – Onesnaževanje vesolja z umetnimi sateliti

Author: tanja

️Obveščamo vas, da dogodek OPAZOVANJE NEBA – Onesnaževanje vesolja z umetnimi sateliti, ki je bil predviden to soboto, 4. 6. 2022, PRESTAVLJAMO na petek, 1. 7. 2022. Tisti, ki ste že...

Aktualni dogodki

Krepitev kompetenc s področja družbenih inovacij

Slovenski partnerji SEED konzorcija organiziramo štiri srečanja za krepitev kompetenc na štirih različnih lokacijah po Sloveniji, da bi dosegla najpomembnejše ciljne skupine in deležnike....

Svetovni dan turizma v Centru Noordung

Vljudno vabljeni, da svetovni dan turizma preživite v Centru Noordung! Na voljo bodo BREZPLAČNI samostojni ogledi. Prav tako bodo na voljo vodeni ogledi z ekskluzivnim 50 % popustom....

ODPOVEDANO – Opazovanje neba: Obramba Zemlje in projekt DART

Dogodek je do nadaljnjega odpovedan! Nasin preizkus preusmeritve dvojnega asteroida (DART) je prva misija na svetu za preizkušanje tehnologije za obrambo Zemlje pred morebitnimi nevarnostmi...