Projekt SEED

Seed – Social innovation ecosystem development (seedeuproject.eu)

Naziv operacije

Oblikovanje kompetenčnih centrov za družbene inovacije

Namen projekta

Sodelujemo v enem od 6 konzorcijev v Evropi, ki so prejeli sredstva za oblikovanje kompetenčnih centrov za družbene inovacije s strani evropske komisije v sklopu programa Evropski socialni sklad (ESF) in Evropski program za zaposlovanje in družbene inovacije (RSF+). Smo največji konzorcij, katerega sestavlja 15  partnerjev iz 4 držav: Italije, Grčije, Romunije in Slovenije.

 

Glavni cilji projekta

SEED spodbuja in podpira ustanovitev štirih kompetenčnih centrov za  družbene inovacije – po enega v Italiji, Grčiji, Romuniji in Sloveniji, kjer raziskovalci, strokovnjaki, oblikovalci politik in javni uslužbenci skupaj ustvarjamo javno in odprto infrastrukturo. Nudili bomo podporo pri vključevanju družbenih inovacij v nacionalne inovacijske ekosisteme z razvojem učinkovitih smernic, izvajanjem izobraževanj, delavnic, dogodkov in drugih aktivnosti.

 

Obdobje izvajanja aktivnosti: maj 2021 do april 2023.

Načrtovani kazalniki in rezultati:

Za doseganje teh ciljev bomo pri projektu SEED ob upoštevanju prednostnih potreb nacionalnih organov upravljanja ESS vključevali akterje družbenih inovacij s 4 prednostnimi nalogami:

 • podpora ESS pri nagovarjanju družbenih inovacij kot gonilni za inovacije v javnem sektorju (Italija);
 • podpora ESS pri spodbujanju družbenih inovacij na področju digitalizacije (Slovenija);
 • podpora ESS pri prepoznavanju, ponovnem povezovanju in institucionalizaciji družbenih inovacij (Grčija);
 • podpirati ESS pri uporabi družbenih inovacij za razvoj lokalnih skupnosti (Romunija).

 

Koncept projekta je opredeljen tako, da omogoča izvajanje nadnacionalnih mehanizmov sodelovanja in temelji na dveh glavnih stebrih:

 • ustreznost nacionalnih prednostnih nalog za vse države konzorcija;
 • dopolnjevanje strokovnega znanja projektnih partnerjev glede na nacionalne prednostne naloge; projekt SEED bo omogočil izvajanje mešanih delovnih skupin (nacionalni in nadnacionalni strokovnjaki, zainteresirane strani, in pristojni organi) za oblikovanje kompetenčnih centrov.

 

Prijavitelj:

 • Občina Torino, Italija

Partnerji:           

 • EURICSE, Trento, Italija
 • Fondazione Italia Sociale, Italija
 • Polytechnic University of Torino, Italija
 • University of Bologna, Italija
 • Polytechnic University of Milano, Italija
 • Fondazione Giaocomo Brodolini, Italija
 • Fonduru Structurale, Romunija
 • General directorate of Labour Relations of the Ministry of Labour and Social Affairs, Grčija
 • Science for YOY NPC, Grčija
 • Kollektiva MAKE, Grčija
 • An.Ka Consortium, Grčija
 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenija
 • Hashnet d.o.o., Slovenija
 • Sončna zadruga, Slovenija
 • Center Noordung, Slovenija

 

 

Aktivnosti projekta

 

1 – RAZISKOVANJE EKOSISTEMOV:

Štiri države partnerice raziskujemo trenutno stanje ekosistema družbenih inovacij in zbiramo dobre prakse v svojih lokalnih okoljih. Pri tem delujemo v dveh stopnjah in sicer:

 1. zbiranje dobrih praks, ki so plod dela civilne družbe, NVOjev, društev, (socialnih) podjetij in posameznikov) ter
 2. iniciative in projekti, ki jih podpirajo in financirajo državne (in javne) službe na vseh ravneh (lokalni, regionalni, nacionalni).

Če želite sodelovati in vašo družbeno inovacijo deliti z nami, izpolnite TA vprašalnik.

Da reaktiviramo in dalje gradimo skupnost družbenih inovacij v Sloveniji bomo mesečno izdajali novičnik, na katerega se lahko naročite TUKAJ. Prav tako nam lahko pišete in svoje izkušnje, znanja, projekte, novice delite z nami:

druzbene.inovacije@center-noordung.si.

 

2 – OBLIKOVANJE KOMPETENČNIH CENTROV:

Oblikovanje organizacijskega modela in strukture ter glavnih dejavnosti kompetenčnih centrov v vsaki od štirih držav na podlagi posebnosti nacionalnih kontekstov, potreb in vrzeli ter pilotno izvajanje treh projektov družbenih inovacij za operacionalizacijo kompetenčnih centrov s preskušanjem orodij in metodologij SEED za izvajanje družbenih inovacij kot kompleksnega procesa sooblikovanja in soustvarjanja. Kompetenčni center v vsaki državi bo deloval kot referenčna točka za ekosistem družbenih inovacij in ga bodo priznale ključne zainteresirane strani v državi (npr. oblikovalci politik in nosilci upravljanja ESS, družbeni inovatorji, akademska sfera, socialne in gospodarske organizacije), potrdil pa ga bo tudi pristojni nacionalni koordinacijski organ ESS.

 • oblikovanje kompetenčnih centrov v državah članicah konzorcija (Grčija, Italija, Romunija in Slovenija) glede na nacionalne prioritete
 • izvedba 3 pilotnih projektov (Grčija, Italija in Slovenija)
 • oblikovanje in izvedba SEED metodologij in izobraževanj

3 – IZGRADNJA KOMPETENC ZA VEČJE VKLJUČEVANJE DRUŽBENIH INOVACIJ:

Podpirati nacionalne organe ESS pri notranjem razvoju kompetenc za podporo večjemu razvoju socialnih inovacij v njihovih državah kot temeljnega sredstva za trajnostno rast in jih podpirati pri vključevanju družbenih inovacij v nacionalne inovacijske ekosisteme z razvojem učinkovitih smernic za promotorje in zainteresirane strani za njihovo sodelovanje ter splošno podporo za krepitev zmogljivosti.

 • izvajanje in zagotavljanje krepitve kompetenc  za družbene inovacije za reševanje medsektorskih učnih potreb nacionalnih vodstvenih organov;
 • izvajanje krepitve kompetenc za različne javnosti in večnivojske vladne prejemnike, kot so na primer občina, regija in podporne institucije (npr. fundacija), za katere pričakujemo, da bodo imeli ključno vlogo v prihodnjih sodelovanjih pri izvajanju praks družbenih inovacij v naši državi;
 • razviti širšo mrežo deležnikov, ki bodo podpirali kompetenčne centre družbenih inovacij pri izvajanju programa kompetenc SEED in širše.

4 – PRIPRAVA NAČRTOV ZA OBLIKOVANJE PODPORNEGA OKOLJA ZA DRUŽBENE INOVACIJE:

Posebni cilji tega delovnega paketa:

 • razviti program za družbene inovacije, ki se bo izvajal skupaj z nacionalnimi upravnimi pooblastili za vključitev družbenih inovacij v inovacijske strategije za vsako državo;
 • razviti načrt razširjanja in ga izvajati za ozaveščanje o družbenih inovacijah v državah, zlasti pri širši javnosti, kot so podjetniki in državljani;
 • pripraviti sklop priporočil za vsako državo, z namenom da se odpravijo nekatere nacionalne ovire, ki preprečujejo popoln izkoristek potenciala družbenih inovacij.

 

Za več informacij in povezovanje nas kontaktirajte na:

druzbene.inovacije@center-noordung.si

Seed – Social innovation ecosystem development (seedeuproject.eu).

Tekoče aktivnosti

 

1 – RAZISKOVANJE EKOSISTEMOV:

V sklopu projekta SEED (Social Innovation Ecosystem Development – Oblikovanje ekosistema družbenih inovacij) smo zaključili delovni paket 1, katerega vodilni partner smo bili. Glavna aktivnost je bila zbiranje informacij o stanju ekosistema družbenih inovacij v 4 državah partnericah, t.j. Grčiji, Italiji, Romuniji in Sloveniji. Partnerji smo v prvi fazi zbrali podatke iniciativ, ki jih ustvarjajo deležniki kot so socialni podjetniki, zadruge, nevladne organizacije in posamezniki – vsi z namenom ustvarjati pozitiven družbeni učinek v svojih lokalnih okoljih. V nadaljevanju pa smo pogledali tudi kateri projekti se izvajajo s strani ministrstev, občin in regionalnih agencij, univerz in raziskovalnih inštitutov. Podatke smo zbrali v poročilu stanja vsake izmed držav konzorcija. Dokument, ki je največjega pomena in ga bomo poslali tudi na Evropsko komisijo pa je primerjalna analiza stanja štirih partnerskih držav (izšel marca 2022). Za več informacij vas vabimo k pregledu spletne strani in dokumenta:

Seed – Social innovation ecosystem development (seedeuproject.eu)

Slovenia T1.3 

D1.1_COMPARATIVE REPORT PARTICIPATING COUNTRIES 

 

2 – OBLIKOVANJE KOMPETENČNIH CENTROV

4. aprila 2022 se pripravlja prva delavnica nacionalnega ekosistema za družbene inovacije, kjer bomo partnerji projekta in deležniki ekosistema skupaj preučili možnosti in postavili temelje nacionalnega kompetenčnega centra za družbene inovacije. Pričeli bomo graditi tudi pilotni projekt, ki je v primeru Slovenije ‘Digitalni kompetenčni center za družbene inovacije’.

Novice "Projekt SEED"

Card image cap

Rebecca Bresnik predstavila program Artemis – Nazaj na Luno – in z njim povezan sporazum

Author: tanja

Center Noordung je v petek, 22. aprila, obiskala Rebecca Bresnik, glavna zastopnica NASE za pravna vprašanja, povezana z Mednarodno vesoljsko postajo. Bresnikova, ki Vitanje nazadnje obiskala leta...

Card image cap

PRENOVA VSEBIN IN RAZSTAV CENTRA NOORDUNG

Author: andreja

Spoštovani obiskovalci! V mesecu marcu bodo v Centru Noordung potekala razna dela znotraj procesa obširnejše prenove naših vsebin in razstav, zato vas prosimo za razumevanje. Z veseljem bomo z...

Card image cap

Mednarodno sodelovanje brez vojn

Author: andreja

ZDA, Rusija, Japonska, Kanada in sodelujoče države Evropske vesoljske agencije so 29. januarja 1998 podpisale Medvladni sporazum o mednarodni vesoljski postaji (IGA). Sporazum predstavlja...

Predstavitveni video ob informativnem dnevu (SŠ KER in Center Noordung)

Author: andreja

Eden izmed skrbnikov naše robotke Vite v Centru Noordung je tudi Adrian Borovnik, dijak Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo v Celju. Pred letošnjimi informativnimi dnevi so s...

Card image cap

Sistem toplotne zaščite vesoljskega letala Dream Chaser

Author: andreja

Dewesoft Vesoljsko letalo Dream Chaser® je vesoljsko letalo za večkratno uporabo, ki ga razvija Sierra Nevada Corporation (SNC). Vesoljska vozila, ki vstopijo v Zemljino atmosfero, zahtevajo...

Card image cap

Primarno zrcalo in sončni ščit teleskopa James Webb uspešno nameščena

Author: tanja

Vesoljski teleskop James Webb je pred dnevi v celoti namestil svoje glavno zrcalo s premerom 6,5 metra (sestavlja ga 18 šesterokotnikov) in tako uspešno prestal še zadnjo fazo vseh glavnih...

Aktualni dogodki

Muzejska noč

V juniju ne zamudite MUZEJSKE NOČI, ki bo v soboto, 18. 6. Na ta večer v Centru Noordung pripravljamo predavanje na temo ČRNIH LUKENJ in opazovanje Saturna s strehe centra.  ...

Koncert DE LIRI

Vabljeni v čudovit ambient Centra Noordung, kjer bomo lahko prisluhnili magičnim zvokom harfe in čudovitem vokalu, ki nas bosta zagotovo popeljala med zvezde ter pričarala pravljični...

OPAZOVANJE NEBA – Onesnaževanje vesolja z umetnimi sateliti

V današnjem času strmega naraščanja števila umetnih satelitov v vesolju vas vabimo na predavanje prof. Igorja Žiberne, kjer bomo izvedeli več o negativnih posledicah in nevarnostih, ki lahko...